Wat is IBR en hoe word ik vrij?

IBR vrij
Houd uw veestapel IBR-vrij

IBR is de afkorting van Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis. Deze aandoening wordt ook wel 'koeiengriep' genoemd. Zowel koeien als jongvee kunnen deze ziekte doormaken. IBR wordt veroorzaakt door het bovine herpesvirus type 1 (BHV1).

De belangrijkste symptomen die bij IBR waargenomen kunnen worden, zijn: neusuitvloeiing, rode slijmvliezen, versnelde ademhaling, hoesten, verminderde eetlust, koorts, verminderde productie en soms verwerpen. Ook kunnen runderen sterven door IBR.

IBR-besmette dieren zijn een permanent risico

De veroorzaker van IBR, het bovine herpesvirus, blijft na een infectie levenslang in de koe aanwezig. Door stress kan het virus weer actief worden (reactivatie): de koe gaat opnieuw virusdeeltjes uitscheiden en kan zo koppelgenoten besmetten waardoor opnieuw een uitbraak kan ontstaan.

Waarom vaccineren tegen IBR?

Vanwege de volgende redenen wordt vaccinatie tegen IBR sterk aanbevolen:

  • IBR-besmette dieren zijn een permanent risico, op niet-vrije bedrijven is IBR-vaccinatie een belangrijk hulpmiddel om t.z.t. de vrij-status te kunnen bereiken.
  • IBR-uitbraken komen in Nederland nog te vaak voor. Dergelijke uitbraken vormen een risico, ook voor IBR-vrije bedrijven. Een herbesmetting van een vrij bedrijf betekent in de praktijk opnieuw een lang traject om weer vrij te worden.

Vaccinatie beschermt tegen uitbraken. 

De IBR-vrij bedrijfsaanpak in 3 routes

In Nederland geldt een verplichte IBR-bestrijding. U zult als veehouder samen met uw dierenarts een plan moeten maken als u nog niet IBR-vrij bent. Er zijn 3 mogelijke routes die tot een IBR-vrij bedrijf leiden.

Alle 3 routes in overzicht