Belangrijke deadlines Gecombineerde opgave en maismelding

Mest

U krijgt een aanvraag voor de Gecombineerde opgave als uw SBI-code landbouw betreft. Om een uitbetaling van betalingsrechten aan te vragen voor uw landbouwgronden, moet u minimaal voor een bedrag van € 500 in aanmerking komen. Daarnaast voldoet u aan de vergroeningseisen en randvoorwaarden en bent u een actieve landbouwer.

Landbouw als nevenactiviteit

Als u landbouw als nevenactiviteit heeft en de inkomsten van landbouw aanzienlijk zijn, dan kunt u toch in aanmerking komen voor de uitbetaling van betalingsrechten. U dient dan een accountantsverklaring bij te voegen met een handtekening van de accountant. Twijfelt u of u voor deze situatie in aanmerking komt? De adviseurs van ABAB kunnen dit voor u nagaan.

Belangrijke deadlines Gecombineerde opgave

Vanaf 1 maart 2021 kunt u de Gecombineerde opgave invullen. Vanaf 1 april 2021 worden dieren ingelezen. Vóór 15 mei 2021 kan de Gecombineerde opgave zonder korting ingediend worden. Wat hierbij van belang is, is dat betalingsrechten tijdig overgedragen worden en dat de fosfaatdifferentiatie vóór 15 mei wordt opgegeven.

Tot 31 mei 2021 kunt u wijzigingen aanbrengen in de gewaspercelen. Van 31 mei tot 11 juni 2021 kunt u wijzigingen doorvoeren met korting (kortingsperiode) en van 11 juni tot en met 15 oktober 2021 kunt u enkel het vanggewas en de zaaidatum van vanggewas aanpassen.

Maismelding

U kon uiterlijk 15 februari 2021 registreren op welke percelen u mais gaat telen. Wijzigingen kon u tot 14 maart 2021 aanbrengen. Het intrekken van de melding is alleen verplicht als u er voor 15 maart drijfmest of vloeibare zuiveringsslib op wilde uitrijden. Bij het verkleinen of intrekken van de melding is maisteelt voor dat jaar niet meer toegestaan. Grasland (dat gebruikt wordt voor veevoer) voor mais mag vanaf 16 februari 2021 bemest worden. Wel moet de mais opgenomen zijn in de melding.

Effect op mestbalans van maismelding
Afhankelijk van de soort grasland, krijgt u een extra scheurkorting van 65 kilogram stikstof per hectare, een extra gebruiksnorm van 50 kilogram stikstof per hectare (N-norm 1 januari t/m 15 april 2021) en/of moet u een scheurmonster nemen. In de tabel hieronder kunt u zien wat voor uw perceel van toepassing is.

Tabel

Meer weten?

Wilt u weten wat dit voor uw mestaanvoer/-afvoer (gebruiksnormen) betekent? We helpen u graag om dit in beeld te brengen. Onze agrarisch adviseurs kunnen u ook helpen en ondersteunen bij het invullen van de Gecombineerde opgave. Meld u dan aan vóór vrijdag 16 april 2021 via telefoonnummer 088-4670045 of stuur een e-mail naar go@abab.nl. Latere aanmeldingen worden verwerkt op basis van beschikbaarheid.