Belasting besparen met de ondernemingsstructuur van uw melkveebedrijf

Het wegvallen van afschrijvingen heeft een hoger resultaat tot gevolg, waardoor u meer belasting moet betalen. Mogelijk is dit een juist moment om uw ondernemingsstructuur te herzien. Dat kan namelijk voor belastingbesparing zorgen in het huidige jaar, maar ook in de toekomst. U kunt kiezen voor het volledig inbrengen van uw onderneming in een besloten vennootschap (bv), maar ook voor een combinatie van een bv en een vof/maatschap. Daarbij combineert u de voordelen in de inkomstenbelasting met het lage tarief in de vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting eenmanszaak/vof/maatschap

Het resultaat van uw eenmanszaak (of vof/maatschap) is belast met inkomstenbelasting. In 2021 bedraagt het tarief 37,1% tot een inkomen van € 68.507. Over het meerdere is 49,5% verschuldigd.

Als melkveehouder mag u op het behaalde resultaat van uw onderneming wel eerst een aantal aftrekposten in mindering brengen, zoals:

  • 14% mkb-winstvrijstelling;
  • zelfstandigenaftrek (maximaal € 6.670);
  • dotatie aan oudedagsreserve (FOR) tot maximaal € 9.395.

Vennootschapsbelasting bv

Het resultaat van een bv is, in eerste instantie, belast met vennootschapsbelasting waarvan de tarieven de laatste jaren fors zijn gedaald. In de eerste schijf (tot € 245.000 resultaat) bedraagt het tarief in 2021 nog maar 15%; over het meerdere is 25% vennootschapsbelasting verschuldigd. In 2022 wordt de eerste schijf zelfs verhoogd naar € 395.000.

Zodra de bv het resultaat of een deel daarvan (na heffing van vennootschapsbelasting) aan u uitkeert (dividend), bent u daarover aanvullend 26,25% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing in box 2) verschuldigd. Zolang u niets uitkeert, blijft die heffing achterwege.

Bv steeds interessanter

Door de dalende vennootschapsbelastingtarieven, de versnelde afbouw van de heffingskortingen en beperkte aftrek van de ondernemersfaciliteiten, wordt het vanuit fiscaal oogpunt de komende jaren mogelijk interessanter om uw onderneming in een bv in te brengen. Dit vereist echter wel maatwerk, waarbij een goede afweging van de voor- en nadelen moet worden gemaakt. Hierbij springen er twee opties uit. De eerste is de mogelijkheid om uw melkveebedrijf zonder fiscale gevolgen (geruisloos) in de bv in te brengen. De tweede is het aangaan van een samenwerkingsverband met een daartoe opgerichte bv.

Alternatief voor bv: partner-bv

Een alternatief voor de volledige inbreng van de IB-onderneming in een bv is de zogenoemde partner-bv. Deze ondernemingsvorm kan voor ondernemers fiscale voordelen bieden. Een dergelijke structuur bestaat uit een vennootschap onder firma met als vennoten één of meer natuurlijke personen en een bv waarvan deze natuurlijke personen aandeelhouder zijn. In het samenwerkingsverband kan u als melkveehouder afzien van salaris door uw arbeid als IB-ondernemer in te brengen en de faciliteiten in de inkomstenbelasting te blijven benutten voor de toegerekende winst. Daarnaast kan de bv voor haar aandeel in de winst profiteren van het lage tarief in de vennootschapsbelasting. Een dergelijke structuur wordt door de fiscus weliswaar kritisch bekeken, maar op basis van de rechtspraak is een dergelijke structuur onder voorwaarden toegestaan.

Bijkomende voordelen voor de melkveehouderij

De opzet van een partner-bv voor melkveebedrijven geeft tevens de mogelijkheid om de aanwezige fosfaatrechten geheel of gedeeltelijk tegen de werkelijke waarde te activeren en vervolgens af te schrijven. Ook kan een voorafgaande opzet van een partner-bv gebruikt worden voor een eerste stap in het kader van de bedrijfsopvolging.

Meer weten?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de structuur van uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier in te richten. Een herstructurering is een beslissing voor een langere termijn. Een gedegen afweging van de voor- en nadelen is dan ook de eerste stap in dit proces. Bedrijfscontinuïteit is het hoofddoel, waaraan het behalen van een fiscaal optimum een bijdrage kan leveren. Laat u daarbij vooraf goed adviseren door onze belastingadviseurs. Neem contact op met Ad de Bruyn, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0416-683142 of stuur Ad een e-mail.