Belasting besparen met een herstructurering van uw bedrijf

Past uw rechtsvorm nog bij uw huidige situatie en toekomstplannen? Een herstructurering van uw onderneming kan belastingbesparing opleveren in de toekomst. Zo kunnen de voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting gecombineerd worden met het lage tarief in de vennootschapsbelasting als u een vennootschap onder firma met een eigen besloten vennootschap aangaat (partner-bv-structuur).

Een dergelijke herstructurering vereist maatwerk. Advies van een specialist is hierbij absoluut noodzakelijk.

Partner-bv-structuur

Een partner-bv-structuur is een onderneming in de vorm van een vof tussen één of meer natuurlijke personen mét een bv waar die natuurlijke personen ook aandeelhouders van zijn.

Deze structuur is vaak al bij € 65.000 winst voordelig. In die situatie kan namelijk 'van twee fiscale walletjes’ worden gesnoept, doordat u profiteert van zowel de aftrekfaciliteiten voor de inkomstenbelasting als het lage vennootschapsbelastingtarief. Zeker als de structuur zodanig wordt opgezet dat het verplichte salaris voor de bv achterwege kan blijven, is het fiscale voordeel groot. 

Vermogensetikettering van aandelen

In een structuur waarin wordt samengewerkt met een eigen bv, wordt de vermogensetikettering van de aandelen kritisch beoordeeld door de Belastingdienst.

De Belastingdienst zet namelijk vraagtekens bij de etikettering van deze aandelen en ziet de aandelen doorgaans als verplicht ondernemingsvermogen en niet als keuzevermogen. Hierdoor dreigt een groot deel van het voordeel verloren te gaan. Het gehele resultaat wordt in dat geval namelijk in box 1 als winst uit onderneming belast.

Maar zowel de Rechtbank als het Hof hebben in een rechterlijke procedure geoordeeld dat de aandelen onder de gegeven omstandigheden niet tot het verplichte ondernemingsvermogen, maar tot het keuzevermogen behoorden. Zij oordeelden dat indien de bv niet nagenoeg uitsluitend (meer dan 90%) met haar vermogen participeert in de personenvennootschap, de aandelen keuzevermogen vormen.

Aandachtspunten voor melkveebedrijven

Er zijn een aantal onderdelen uit de Meststoffenwet die extra aandacht vereisen als melkveebedrijven willen herstructureren. Het gaat dan specifiek over de overdraagbaarheid van de melkveefosfaatreferentie 2013 en het effect voor de Wet verantwoorde groei melkveehouderij.

In specifieke situaties kan een herstructurering ook leiden tot 20 procent afroming op de ingebrachte fosfaatrechten. Deze aandachtspunten gelden vooral voor ondernemers met een eenmanszaak die een vennootschap onder firma oprichten samen met een partner-bv én voor ondernemingen die de gehele exploitatie in een bv omzetten. 

Alle gevolgen in beeld 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier in te richten. Een herstructurering heeft in de meeste gevallen meerdere gevolgen voor de lange termijn.

Als u uw bv wilt laten participeren in een personenvennootschap, overleg dan tijdig met uw adviseur om de gevolgen voor u in beeld te brengen. Zorg ervoor dat u niet alleen oog heeft voor de (fiscale) voordelen, maar dat u alle gevolgen in beeld brengt.

Voor melkveebedrijven vormt de Meststoffenwet een belangrijk aandachtspunt om onaangename verrassingen te voorkomen.