Belasting op leidingwater en energie besparen

Veel agrarische bedrijven hebben twee of meer energieaansluitingen op hetzelfde erf. Door de aansluitingen te clusteren, kunt u besparen op de energiebelasting. Daarnaast kunt u het teveel aan betaalde belasting over de afgelopen vijf jaar terugvragen. Dit geldt ook voor leidingwaterbelasting voor het waterverbruik boven de 300 m3 per jaar.

De berekening van energiebelasting

Over uw elektriciteit- en aardgasverbruik betaalt u energiebelasting. Voor elektriciteit gelden de volgende tarieven voor de energiebelasting (2020):

  • 0 t/m 10.000 kWh € 0,09770 per kWh
  • 10.000 t/m 50.000 kWh € 0,05083 per kWh
  • Meer dan 50.000 kWh € 0,01353 per kWh

Vooral de eerste 10.000 kWh is flink belast. Bij een hoger verbruik neemt de belasting per kWh af. Om te berekenen hoeveel belasting u verschuldigd bent, wordt er gekeken naar het verbruik per aansluiting. Als u meerdere energieaansluitingen op hetzelfde erf heeft, wordt u dus twee keer voor het hoge tarief belast. Door deze aansluitingen te clusteren, betaalt u maar één keer het duurste tarief. Daardoor bespaart u al gauw circa € 750 per jaar. De meeste bedrijven overschrijden de hoogste staffel van energiebelasting bij aardgas niet, waardoor hier vaak geen of minimale teruggave mogelijk is.

Komt u in aanmerking voor teruggave?

Om in aanmerking te komen voor teruggave van energiebelasting, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft twee of meer elektra-aansluitingen op hetzelfde erf.
  • De gebouwen met de aansluitingen staan op hetzelfde WOZ-objectnummer.
  • Dezelfde gebruikers gebruiken de aansluitingen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de energiebelasting ook voor de afgelopen vijf jaar terugvragen.

Geen leidingwaterbelasting op verbruik vanaf 300 m3 per jaar

Ook betaalt u Belasting op Leidingwater (BoL) over uw verbruik van leidingwater. De overheid wil zo stimuleren dat bedrijven en huishoudens uit milieuoogpunt zuiniger omgaan met hun waterverbruik. Let op: over het waterverbruik boven 300 m3 hoeft u geen belasting te betalen.

Verklaring aanleveren bij uw waterleidingbedrijf

Per 1 januari 2015 betaalt u alleen leidingwaterbelasting over de eerste 300 m3. Als u meer dan 300 m3 drinkwater per jaar verbruikt, kunt u vrijgesteld worden van belasting boven het waterverbruik van 300 m3 (op basis van 365 dagen) per WOZ-eenheid. U moet daarvoor een verklaring bij uw waterleidingbedrijf aanleveren met het aantal WOZ-eenheden dat water verbruikt via uw aansluiting.

Heeft u te veel waterbelasting betaald? U kunt het teveel aan betaalde belasting over de vijf afgelopen jaren terugvorderen.

Meer weten?

Heeft u vragen of hulp nodig bij de teruggave van de energiebelasting? Neem dan contact op met Bart Entius, relatiemanager, via telefoonnummer 06-51 89 07 15 of stuur Bart een e-mail.