Concept Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties bekendgemaakt

Boerderij met koeien in de wei

Dit zijn de hoofdlijnen van het concept van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV). Belanghebbenden kunnen reageren met ideeën of suggesties met betrekking tot de regeling tot en met 13 juni 2022. Het is nog niet bekend wanneer de regeling wordt opengesteld voor inschrijving.

Door gebruik te maken van de regeling kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of een specifieke bedrijfslocatie met subsidie beëindigen. Dit is dus een goed moment om te bedenken waar u staat met uw bedrijf, wat uw toekomstplannen zijn en of de regeling iets voor u is.

Drempelwaarde deelname 

De minimale drempelwaarde voor deelname aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties is gesteld op een stikstofdepositie van ten minste 50 mol stikstof per jaar vanaf de betreffende veehouderijlocatie op overbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland.

Om te bepalen of een bedrijfslocatie in aanmerking komt, moet gebruikgemaakt worden van de Aerius Lbv-calculator. Deze calculator is binnenkort beschikbaar. De berekening van de depositie wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal gehouden dieren in 2021 in combinatie met het huisvestingssysteem.

Vergoeding

De vergoeding bestaat uit twee subsidiecomponenten:

  • Een vergoeding op basis van de leeftijd van de aanwezige productiecapaciteit:
Tabel Abab
  • Een marktconforme vergoeding voor het laten vervallen van de productierechten. De exacte hoogte van deze vergoeding volgt later (waarschijnlijk bij de openstelling).
     

Overige voorwaarden Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties lijkt op hoofdlijnen sterk op de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen uit 2019. Bent u van plan om gronden te verkopen, dan heeft de overheid het recht van eerste onderhandeling.

Er geldt voor deelnemende veehouders een sloopverplichting voor de productiecapaciteit. Mocht u een andere duurzame herbestemming hebben voor uw bedrijfsgebouwen, dan kunt u hiervoor een uitzondering aanvragen.

Het totale budget van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties bedraagt € 270 miljoen voor melkveehouders, € 115 miljoen voor pluimveehouders en € 115 miljoen voor varkenshouders. Is het subsidieplafond niet toereikend, dan wordt voorrang gegeven aan de aanvragen met de grootste kostenefficiëntie, ofwel de laagste kosten per mol depositie komen hoger in de ranking.

Meer informatie of advies

Wilt u meer weten over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties of advies?

Neem contact op met: