Doe de check voordat u aan de Gecombineerde opgave begint

Agrarische ondernemers doen de check
Agrarische ondernemers doen de check

Tot en met 15 mei 2019 kunt u de Gecombineerde opgave invullen. Met deze checklist begint u goed voorbereid aan de Gecombineerde opgave.

In de Gecombineerde opgave geeft u gegevens door voor onder andere de landbouwtelling en mestwetgeving. Naast de uitbetaling van betalingsrechten kunt u ook andere subsidies aanvragen en aangeven of u in aanmerking wilt komen voor het diergezondheidsfonds.

Doe voordat u de Gecombineerde opgave indient, onderstaande check. Kunt u alle vragen afvinken of heeft u er bewust over nagedacht? Dan kunt u goed voorbereid aan de Gecombineerde opgave beginnen!

Checklist

 1. – Heeft u vóór 1-1-2019 wijzigingen doorgevoerd in uw registraties bij KvK en/of RVO?
  – Moet u nog wijzigingen registeren bij KvK en/of RVO vóór 15 mei 2019?
  – Is een wijziging van de SBI-codes bij KvK nodig?
  – Moet u nog aanvullende stukken insturen naar RVO voor de Gecombineerde opgave?
 2. Voldoet uw bedrijf aan de randvoorwaarden GLB?
 3. Zijn alle percelen die u opgeeft feitelijk bij u in gebruik?
 4. Kloppen de oppervlakten, gewascodes en data van de percelen in uw opgave?
 5. Kunt u bij controle schriftelijk bewijs overhandigen van het in gebruik genomen perceel?
 6. – Vraagt u uitbetaling aan van betalingsrechten (drempelbedrag > € 500)?
  – Vraagt u betalingsrechten aan uit de nationale reserve? (starters, jonge landbouwers, openbare werken)
  – Vraagt u de extra hectaretoeslag voor jonge landbouwers aan?
  – Doet u een aanvraag bij het Diergezondheidsfonds?
  – Vraagt u graasdierpremie aan?
  – Vraagt u een tegemoetkoming premie brede weersverzekering aan?
  – Vraagt u subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SNL-a) aan?
 7. Heeft u een accountantsverklaring nodig voor uw aanvraag uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetalingen?
 8. Kunt u op al uw percelen betalingsrechten verzilveren?
 9. Heeft u in 2019 betalingsrechten gekocht, verkocht, verhuurd of gehuurd? Zo ja, hoeveel? Moet deze wijziging nog gemeld worden. Zo ja, door wie?
 10. – Voldoet u aan alle vergroeningseisen?
  – Voldoet u aan de gewasdiversificatie?
  – Voldoet u aan de Ecologische Aandachtsgebieden?
 11. Als u een hogere fosfaatgebruiksnorm wilt toepassen, zijn hiervoor de juiste en geldige grondmonsters aanwezig?
 12. Als uw grasland scheurt, wordt er dan een scheurmonster genomen?
 13. Voldoet u aan de voorwaarden van de derogatie en heeft u zich hiervoor aangemeld?
 14. Lopen er nog bezwaarprocedures bij RVO over de aanvraag van 2016, 2017 of 2018?

Termijnkorting

Van 16 mei tot en met 11 juni 2019 is de kortingsperiode. De standaardkorting is 1 procent per dag, met een maximum van 16 procent. Deze heeft betrekking op een eerste opgave of een toegevoegde subsidieaanvraag.

Tijdens de kortingsperiode kunt u ook betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen, maar dan met een andere kortingsperiode, namelijk 3 procent per dag met een maximum van 48 procent. U kunt de Kortingstabel Gecombineerde opgave 2019 vinden op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uw opgave na 15 mei wijzigen?

Het is niet altijd toegestaan om na 15 mei 2019 een wijziging aan te brengen in uw Gecombineerde opgave. Als het wel is toegestaan, dan kan een aftrek of sanctie op de uitbetaling het gevolg zijn.

Als u uw percelen aanpast onder ‘Mijn percelen’, vergeet dan niet om ook de percelen in de grondgebonden regelingen van de Gecombineerde opgave aan te passen en de gewijzigde opgave opnieuw in te dienen.

Wijzigingen in de vanggewassen die u voor Ecologisch Aandachtsgebied (EA) inzet, kunt u doorgeven tot en met 15 oktober 2019.

Wijzigingen gecombineerde opgave 2019

Vergeleken met vorig jaar zijn er dit jaar een aantal wijzigingen in de Gecombineerde opgave. Een overzicht van de wijzigingen kunt u hier vinden.