Extra organische mest uitrijden

Voor bouwland met fosfaatklasse hoog is het door de lagere gebruiksnorm lastiger om compost en mest met veel organische stof te gebruiken. Daarom mag u nu extra fosfaat uitrijden, namelijk 5 kilogram fosfaat per hectare. Voor biologische bedrijven is dit 10 kilogram fosfaat per hectare. U kunt dit tot en met 31 december 2020 melden bij RVO. Voor het ondertekenen van de melding is een TAN-code nodig.

Voorwaarden voor het extra uitrijden van fosfaat

Om gebruik te maken van deze regeling moet u melden op welke percelen u de extra mest uitrijdt. Dit doet u via mijn.rvo.nl, uiterlijk op 31 december 2020. Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • De fosfaattoestand van uw bouwland is hoog. De daarbij behorende fosfaatklassen en de Pw-klassen vindt u op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
 • U gebruikt mest die zorgt voor meer organische stof in de grond. In elk geval ten minste 20 kilogram fosfaat per hectare. U gebruikt één van deze mestsoorten of een mengsel daarvan:
  • strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden
  • dikke fractie van mest van rundvee
  • champost
  • gft-compost
  • groencompost
 • Om de extra norm toe te mogen passen, moet in de administratie het volgende worden opgenomen:
  • de percelen, inclusief oppervlakte, waarop de hogere norm is toegepast
  • het type gebruikte meststoffen
  • de hoeveelheid gebruikte meststoffen

Bij aanvoer van mest kunnen de vervoersbewijzen als bewijsmateriaal dienen.

Biologische bedrijven mogen ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken. U bemest het perceel dan zo kort mogelijk voor het inzaaien of poten van de gewassen.

Verandering doorgeven

Als u toch een ander of een extra perceel gebruikt of een fout heeft gemaakt, dan kunt u het formulier opnieuw versturen. Bij een controle gebruikt de RVO het laatste formulier dat u heeft verstuurd. Na het versturen van het formulier ziet u een ontvangstbevestiging. Deze kunt u bewaren, maar u kunt hem ook terugvinden in Mijn Dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw bewijs en laat u zien bij een controle.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het uitrijden van extra organische mest en de fosfaatgebruiksnormen? Neem contact op met Wim Dirks, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail.