Fiscaal voordeel in 2021 voor de rundveehouderij

Ook in 2021 wil de overheid landbouwers stimuleren om te investeren in milieuvriendelijke en energie-efficiënte producten. De overheid zet daarvoor de fiscale aftrekregelingen Milieu investeringsaftrek en Energie-investeringsaftrek in. Hieronder zijn de mogelijk interessante investeringen voor de rundveehouderij op een rij gezet.

Interessante investeringen Mia/Vamil voor de rundveehouderij

  • Duurzame melkveestal, de bouw of verbouw van een duurzame stal 27-36% + Vamil
  • Autonome mestverzamelrobot 27% + Vamil
  • Systemen voor monitoring van diergezondheid 13,5-27% + Vamil
  • Getrokken elektrische voermengwagen 13,5% + Vamil

Interessante investeringen EIA (45%) voor de rundveehouderij

  • Energie-efficiënte melkkoeling
  • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinning
  • Ledverlichting
  • Isolatie
  • Zonnepanelen

Milieu- en Energielijst

Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel staan op de Energielijst en/of Milieulijst. De Milieulijst bestaat uit een opsomming van bedrijfsmiddelen die agrarische ondernemers bij investering extra fiscaal voordeel opleveren.

Op de Energielijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De aftrekpost bedraagt ook in 2021 45% van het investeringsbedrag, tenzij anders vermeld. Aantrekkelijk voordeel dus voor u als agrarisch ondernemer!

Voorwaarden

Om gebruik te maken van fiscaal voordeel moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de belangrijkste is dat een aanvraag voor het voordeel alleen gedaan kan worden binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst.

Waar u verder op moet letten, is dat de investering duidelijk gespecificeerd en omschreven moet zijn en de koopovereenkomst de tenaamstelling heeft van de daadwerkelijk investerende partij.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Harm Schel, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Harm een e-mail. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.