Fiscale gevolgen van omzetting ledencertificaten in leveringscertificaten

Wat zijn de fiscale gevolgen van het omzetten van ledencertificaten in leveringscertificaten? FrieslandCampina informeerde recentelijk haar leden over het voorstel tot wijziging van de financieringsstructuur. Het voorstel is om obligaties-vast en/of ledencertificaten om te zetten in leveringscertificaten. Ledencertificaten moeten hierbij eerst nog worden omgezet in ledenobligaties-vast. Deze omzetting ter financiering van de leveringscertificaten kan fiscale gevolgen hebben.

Dit speelt vooral bij melkveehouders die er bij de fusie van FrieslandFoods en Campina voor kozen om bij de omzetting van leveringsbewijzen naar ledencertificaten de historische kostprijs te blijven hanteren in plaats van de hogere marktwaarde. Zo konden zij fiscale afrekening voorkomen.

Geen herinvesteringsreserve

Bij de omwisseling van de huidige ledencertificaten in ledenobligaties-vast valt het verschil tussen historische kostprijs en marktwaarde alsnog vrij. Het is nog niet duidelijk of de boekwinst bij de omwisseling van ledencertificaten in mindering mag worden gebracht op de aanschafwaarde van leveringscertificaten.

Hoewel in woordgebruik het onderscheid tussen ledencertificaat en leveringscertificaat nauwelijks opvalt, is de fiscale kwalificatie verschillend. Zo kan bij de inwisseling van de ledencertificaten voor de boekwinst in principe geen herinvesteringsreserve worden gevormd. Fiscale afrekening is alleen te voorkomen als bij de omzetting kan worden teruggegrepen naar de eerdere afspraak met de Belastingdienst over toepassing van de herinvesteringsreserve.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de fiscale gevolgen van het omzetten van ledencertificaten in leveringscertificaten? Onze fiscale adviseurs helpen u graag.  Neem contact op met Bert van den Kerkhof, hoofdvaktechniek Belastingadvies, via e-mail.