Gecombineerde opgave 2022

Vóór 15 mei 2022 moet u de Gecombineerde opgave invullen. Hierin geeft u gegevens door voor onder andere de landbouwtelling en mestwetgeving. Naast de uitbetaling van betalingsrechten kunt u ook andere subsidies aanvragen en aangeven of u in aanmerking wilt komen voor het diergezondheidsfonds.

Termijnkorting

Van 17 mei tot en met 10 juni 2022 is de kortingsperiode. De standaardkorting is 1% per dag, met een maximum van 16%. Die geldt voor een eerste opgave of een toegevoegde subsidieaanvraag. Tijdens de kortingsperiode kunt u ook betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen, maar dan met een ander kortingspercentage: 3% per dag met een maximum van 48%. Als u vanaf 1 juni 2022 de oppervlakte voor uitbetaling van betalingsrechten vergroot, krijgt u over dat areaal een korting tot maximaal 7%. U kunt hier de Kortingstabel Gecombineerde opgave 2022 (rvo.nl) vinden.

LET OP: de uiterste datum waarop u betalingsrechten kunt overdragen aan een andere landbouwer via koop of huur blijft 15 mei! Dien uw overdracht daarom tijdig in.

Uw Gecombineerde opgave wijzigen na 15 mei?

Het is niet altijd toegestaan om na 15 mei 2022 een wijziging aan te brengen in uw Gecombineerde opgave. Als het wel is toegestaan, dan kan een aftrek of sanctie op de uitbetaling het gevolg zijn.

Als u uw percelen aanpast onder ‘Mijn percelen’, vergeet dan niet om ook de percelen in de grondgebonden regelingen van de Gecombineerde opgave aan te passen en de gewijzigde opgave opnieuw in te dienen.

Het is raadzaam om alle percelen die u voor Ecologisch Aandachtsgebied (EA) kunt inzetten, ook daadwerkelijk op te geven. Daarmee behoudt u flexibiliteit. De wijzigingen in zaaidatum en de gezaaide vanggewassen, die u voor Ecologisch Aandachtsgebied (EA) inzet, kunt u doorgeven tot en met 15 oktober 2022.

Wijzigingen Gecombineerde opgave 2022

Vergeleken met vorig jaar zijn er dit jaar een paar kleine wijzigingen in de Gecombineerde opgave. Een overzicht van alle vragen vindt u hier. 

GLB in 2022 en 2023

In 2023 treedt het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in werking. Dit betekent dat het huidige GLB in 2022 nog gewoon doorloopt. Vanaf 31 december 2022 vervallen alle betalingsrechten. In plaats daarvan komt er een andere vergoeding uit het GLB. Die wordt gebaseerd op het areaal landbouwgrond dat u in gebruik heeft. U krijgt de basispremie uitbetaald, met een extra betaling over de eerste veertig hectare, als u voldoet aan de conditionaliteiten (deze bestaan uit negen Goede landbouw- en milieucondities (GLMC)) en de randvoorwaarden.  

Daarbovenop kunt u in aanmerking komen voor de ecoregeling. Deze regeling is gebaseerd op een puntensysteem. De eco-activiteiten moeten bijdragen aan vijf doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water en op elk doel moet u een minimumaantal punten behalen. Scoort u op alle vijf de doelen voldoende punten? Dan voldoet u aan de instapeis voor de ecoregeling. De inspanning die u levert, bepaalt of uw bedrijf in de categorie brons, zilver of goud valt. Deze categorie bepaalt hoe hoog de premie per hectare is.

Hulp bij Gecombineerde opgave

Onze agrarisch adviseurs kunnen u helpen en ondersteunen bij het invullen van de Gecombineerde opgave. Dit kan bij ons op kantoor of bij u aan huis. Ook kunnen zij u telefonisch begeleiden en controleren of alles naar volledigheid is ingevuld.

Meer weten?

Wilt u graag een beroep doen op een van onze adviseurs? Meld u dan aan door te bellen naar 088-4670045 of te mailen naar go@abab.nl