Geen leidingwaterbelasting op verbruik vanaf 300 kubieke meter per jaar

U betaalt belasting over uw verbruik van leidingwater (BoL). De overheid wil zo stimuleren dat bedrijven en huishoudens uit milieuoogpunt zuiniger omgaan met hun waterverbruik. Let op: over het waterverbruik boven 300 kubieke meter hoeft u geen belasting te betalen.

Verklaring aanleveren bij uw waterleidingbedrijf

Per 1 januari 2015 betaalt u alleen leidingwaterbelasting over de eerste 300 m3. Als u meer dan 300 m3 drinkwater per jaar verbruikt, kunt u vrijgesteld worden van belasting boven het waterverbruik van 300 m3 (op basis van 365 dagen) per WOZ-eenheid. U moet daarvoor een verklaring bij uw waterleidingbedrijf aanleveren met het aantal WOZ-eenheden dat water verbruikt via uw aansluiting.

Heeft u te veel waterbelasting betaald? U kunt het teveel aan betaalde belasting over de vijf afgelopen jaren terugvorderen.

Meer weten?

Heeft u vragen of hulp nodig bij de teruggave van de leidingwaterbelasting? Neem dan contact op met Bart Entius, relatiemanager agro, via telefoonnummer 06-51890715 of stuur Bart een e-mail.