Het effect van de coronacrisis op de melkveehouderij

Ook de melkveehouderij lijkt niet te ontkomen aan de economische effecten van de coronacrisis. Welke maatregelen kunt u treffen om een tekort aan liquide middelen te voorkomen of te beperken?

Nederland is, net als veel andere landen, in de ban van het coronavirus en de daaruitvolgende maatregelen. Ook de melkveehouderij lijkt niet te ontkomen aan de economische effecten van de coronacrisis. In Canada en de Verenigde Staten laten boeren hun melk al weglopen. Welke maatregelen kunt u treffen om een tekort aan liquide middelen te voorkomen of te beperken?

Gevolgen van de coronacrisis op de melkveehouderij

De coronacrisis heeft waarschijnlijk een melkprijsdaling tot gevolg. Ook kunnen er gevolgen zijn voor de voerprijs in een wijzigende grondstoffenmarkt. Daarnaast kan ook de droogte van de afgelopen weken meespelen in de kosten en ruwvoeropbrengst. We zitten nu in een periode waarin de liquide middelen hard nodig zijn voor mestafzet en teelt- en oogstkosten. Er zijn een aantal maatregelen die u kunt overwegen: 

  • De meeste banken bieden de mogelijkheid om, via een eenvoudige procedure, de aflossingen voor zes maanden uit te stellen. Maak hierin een bewuste afweging. Probeer bij gebruikmaking hiervan de niet-afgeloste middelen opzij te zetten als buffer.
  • Weeg investeringen extra zorgvuldig af en grijp niet te snel naar financiering via lease. Hoewel de verstrekking van lease eenvoudig is, moet u zich bewust zijn van de effecten op de liquide middelen in de tijd die daarop volgt. Looptijden van leaseovereenkomsten zijn vaak kort, waardoor de maandelijkse lasten tijdens die looptijd zwaar drukken op de liquiditeit in de komende jaren.
  • De overheid biedt u de mogelijkheid om de betaling van belasting uit te stellen. Tevens is de rente die u betaalt over verlate belastingbetaling, verlaagd van 4% naar 0,01%. Stem dit af met uw belastingadviseur.
  • De TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden, kunnen een tegemoetkoming van € 4.000 krijgen. De regeling staat open voor een aantal sectoren, waaronder agrarische recreatieondernemingen. 
  • Als laatste kunt u ook nog denken aan het tijdig treffen van realistische en haalbare betalingsregelingen met leveranciers. 
     

Prognose opstellen

Het opstellen van een prognose helpt om vooruit te kunnen kijken en mogelijke tekorten tijdig aan te zien komen. Denk hierbij in scenario’s om voorbereid te zijn op de komende jaren en tijdig keuzes te kunnen maken.

Ook is het belangrijk om tijdig inzicht te hebben in het verwachte verloop van uw liquide middelen. Dit geeft u de tijd om maatregelen te treffen. Een liquiditeitsprognose van minimaal een jaar vooruit is hierbij essentieel. 

Meer weten?

De situatie is op elk bedrijf anders en dat vraagt om maatwerk in de advisering. De adviseurs melkveehouderij van ABAB Agro Advies zijn u graag van dienst om hierover te sparren en u te ondersteunen met een liquiditeitsprognose of scenarioberekening.

Neem contact op met uw contactpersoon of met Erik van Gorp, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een e-mail.