Interim-uitkering FrieslandCampina telt niet mee in winst over 2020

ABAB heeft bij de Belastingdienst aangegeven dat de interim-uitkering van FrieslandCampina niet in de winst over 2020 zou moeten worden meegerekend.  

FrieslandCampina heeft begin maart 2021 aan haar leden meegedeeld dat de interim-uitkering die in 2020 is ontvangen, met de melkgeldnota van mei 2021 wordt verrekend. Een tegenvaller voor de melkveehouders. Zij hebben dit geld al ontvangen en in veel gevallen nodig gehad om hun financiën op orde te houden.

Goedkoopmansgebruik

Om deze tegenvaller nog enigszins te verzachten hebben wij bij de Belastingdienst aangegeven dat wij van mening zijn dat deze uitkering niet in de winst over 2020 zou moeten worden meegerekend. In de landelijke landbouwnormen is bepaald dat de nabetaling moet worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking heeft.

Nu duidelijk is dat het terugbetaald moet worden, neemt ABAB het standpunt in dat op grond van de regels van goedkoopmansgebruik een voorziening mag worden gevormd. Door deze werkwijze blijft de interim-uitkering buiten het resultaat van 2020.

De Belastingdienst heeft onlangs met deze werkwijze ingestemd, waardoor eventuele onduidelijkheid omtrent dit onderwerp is weggenomen en de tegenvaller voor melkveehouders niet nog groter wordt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek belastingadvies, via het contactformulier.