Married at first sight – de juridische gevolgen

In de datingshow ‘Married at first sight’ geven de deelnemers elkaar direct het jawoord, zonder elkaar gezien of gesproken te hebben. Als ik hier met een juridische bril naar kijk, vraag ik me af wat ik ervan moet denken. De voltrekking van een huwelijk heeft toch behoorlijke gevolgen bij echtscheiding.

Gekoppeld door de wetenschap

Het huwelijk in het tv-programma ‘Married at first sight’ wordt gearrangeerd op basis van wetenschappelijke bevindingen. Op basis van verschillende testen worden de partners in spe aan elkaar gekoppeld. Na een aantal weken getrouwd te zijn, maken ze de keus: verder met hun huwelijk of een echtscheiding aanvragen. 

Huwelijkse voorwaarden

Voordat de echtgenoten in spe elkaar het jawoord geven, ondertekenen zij bij de notaris huwelijkse voorwaarden. Er zijn talloze varianten van huwelijkse voorwaarden denkbaar, maar in dit geval ligt de zogenaamde koude uitsluiting voor de hand. Bij een eventuele echtscheiding heeft ieder weer recht op het vermogen dat men bezat toen het huwelijk werd aangegaan. Om te voorkomen dat de aanstaande echtgenoten al een glimp van elkaar opvangen, tekenen zij de huwelijkse voorwaarden hoogstwaarschijnlijk afzonderlijk van elkaar bij volmacht. Dat mag volgens de wet, mits de tekst van de huwelijkse voorwaarden al exact is opgenomen in deze volmacht.

Voor ondernemers

De boodschap van het programma heeft natuurlijk een andere achterliggende gedachte dan het in kaart brengen van de juridische gevolgen van het aangaan van een huwelijk. Maar voor mij als jurist geeft het programma het belang van het hebben en in stand houden van huwelijkse voorwaarden maar weer aan.
Met huwelijkse voorwaarden kan een zekere aansprakelijkheidsstelling door een schuldeiser ten aanzien van een bedrijf voor de andere (niet) ondernemende partner buiten de deur worden gehouden.
Huwelijkse voorwaarden kunnen ook een middel zijn om familievermogen in stand te houden. Hoe deze huwelijkse voorwaarden er dan uit moeten zien, blijft maatwerk en is helemaal afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de toekomstige echtgenoten. 
Steeds vaker zijn huwelijkse voorwaarden niet ‘slechts’ een papiertje dat bij het sluiten van het huwelijk wordt opgemaakt, maar zouden de huwelijkse voorwaarden ook tijdens het huwelijk regelmatig opnieuw moeten worden bekeken. Bij het aangaan van het huwelijk kunnen de redenen van het in stand houden van de huwelijkse voorwaarden voor beide partners namelijk anders zijn dan na een huwelijk van dertig jaar. 

Samenwerking binnen het bedrijf

Een moment om de huwelijkse voorwaarden er weer eens bij te nemen, is wanneer beide echtgenoten besluiten om een samenwerkingsverband aan te gaan. Met name in de agrarische sector komen samenwerkingsverbanden vaak voor in de zin van een maatschap of vennootschap onder firma.
De financiële afspraken die in de huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, kunnen de afspraken in het samenwerkingsverband doorkruisen. Om te voorkomen dat men bij een echtscheiding of overlijden voor onbedoelde verrassingen komt te staan, is het belangrijk om de afspraken met een adviseur opnieuw te bekijken.

Conclusie

Bij een show als ‘Married at first sight’ gaat het niet om de juridische kant van de zaak, maar ik vond het toch een mooie aanleiding om eens te laten zien dat het huwelijk geen vrijblijvende verbintenis is. De minder leuke kant van het huwelijk is om toch de huwelijkse voorwaarden regelmatig nog eens te bekijken om te zien of ze nog aansluiten bij uw huidige situatie.