Melkveebedrijven groeien, koesaldo onder druk

Een overzicht van de opvallendste cijfers en ontwikkelingen in de melkveehouderij in het eerste halfjaar van 2020.

Het was een bewogen eerste helft van 2020. De groei van melkveebedrijven zette door, maar het koesaldo stond onder druk. 

Groei bedrijven zet door

Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 zijn de bedrijven in de melkveehouderij in het eerste halfjaar van 2020 met enkele koeien gegroeid. Voor de productie per koe geldt dat deze met circa 30 kilogram licht gestegen is tot ruim 4.700 kilogram.

Uiteraard laat de totale hoeveelheid afgeleverde melk hierdoor ook enkele procenten stijging zien. Het lijkt erop dat melkveebedrijven, ondanks de remmende werking van fosfaatrechten, weer wegen hebben gevonden om hun melkproductie te laten groeien.

Koesaldo onder druk

Het koesaldo over het eerste halfjaar van 2020 is met € 104 gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor een bedrijf met 100 melkkoeien kan dit op jaarbasis een daling van bijna € 21.000 in het resultaat betekenen.

De gedaalde melkprijs heeft hierin de belangrijkste rol. Onderstaande tabel laat echter zien dat alle onderdelen binnen het koesaldo zich in negatieve zin hebben ontwikkeld bij de referentiebedrijven.

 

Opbrengsten

De melkprijs was onder invloed van de coronacrisis in het eerste halfjaar van 2020 gemiddeld € 1,40 per 100 kilogram melk lager dan in de eerste helft van 2019. Dat effect weegt zwaarder dan de lichte stijging van de melkproductie. De omzet en aanwas heeft ook flink te lijden onder de lagere prijzen voor kalveren en slachtvee.

Directe kosten

De krachtvoerkosten liggen in 2020 tot en met juni € 11 per koe hoger. Dit lijkt vooral te liggen aan een wat hoger mengvoerverbruik per koe en niet zozeer aan de prijs. De veekosten laten ook een stijging zien, voornamelijk in de strooiselkosten en de overige veekosten. De diergezondheidskosten en fokkerijkosten liggen op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2019.

Melkveemonitor

Deze cijfers en ontwikkelingen komen uit de ABAB Melkveemonitor. In deze monitor kunnen melkveehouders die klant zijn bij ABAB Accountants en Adviseurs, per kwartaal hun cijfers en kengetallen bekijken. Naast het vergelijken van cijfers uit voorgaande perioden kunnen zij ook vergelijken met een referentiegroep en daarmee met de ontwikkelingen in de sector.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de cijfers van de melkveehouderij? Neem dan contact op met Erik van Gorp, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een e-mail.