Nieuwe ronde Sbv-regeling, dit zijn de wijzigingen

Melkvee

Wilt u als veehouder investeren in een duurzame stal en zo minder schadelijke stoffen uitstoten? Dan kunt u tot 14 februari 2022 de Sbv-regeling weer aanvragen. Let op: de subsidie is op een aantal punten gewijzigd en dat biedt extra kansen.

De Sbv-regeling

De subsidie brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) bestaat uit twee modules. De eerste richt zich op innovatieve technieken, de tweede op managementmaatregelen. Beide hebben als doel de veehouderij te verduurzamen door de emissie te verlagen.  

Wijzigingen subsidieregeling

De Sbv-regeling is op een aantal punten gewijzigd en dat biedt extra mogelijkheden.

  • Het is nu ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verbeteren van dierenwelzijn in en de brandveiligheid van stalsystemen (bovenop de wettelijke eisen).
  • Uw project moet minimaal voldoen aan de eisen voor brongerichte vermindering van emissies.
  • Uw project scoort hoger als de emissie zich minder naar buiten het stalsysteem verplaatst (minder afwenteling op de omgeving).
  • Het maximum subsidiebedrag voor nieuwe en bestaande stalsystemen is in fase 1 € 1.000.000.
  • Er is geen maximum subsidiebedrag per locatie meer in fase 3. Veehouders krijgen in deze fase maximaal € 500.000.
  • Er is geen onderscheid meer tussen enterisch methaan (methaan uit het dier zelf) en methaan uit mest. Dit geldt voor de minimale reductiepercentages voor zowel bedrijven die kiezen voor een combinatie van techniek en managementmaatregelen, als voor bedrijven die alleen managementmaatregelen treffen.
  • Er is één budget voor managementmaatregelen voor zowel varkens als melkvee;
  • Bij de uitvoering van het innovatieproject mag u een techniek in niet meer dan vier stalsystemen toepassen.

De Sbv-regeling is geopend van 22 november 2021 tot 14 februari 2022. Let op: een Sbv-aanvraag is veelomvattend. Om een kwalitatief hoogstaand projectplan aan te kunnen leveren, is het belangrijk tijdig te starten met de voorbereidingen van uw aanvraag.

Wilt u weten hoe de Sbv-innovatiemodule er precies uitziet en wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn? Download het whitepaper.

Meer weten?

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor deze innovatieregeling? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465343 of stuur Hans een mail.