Ontwikkelen in de melkveehouderij: uw stip aan de horizon

Wat is uw stip aan de horizon? Met een heldere en doordachte strategie creëert u rust en duidelijkheid, omdat u weet waar u staat en waar u naartoe wilt.

Een cruciale vraag die elke ondernemer in de melkveehouderij bezighoudt (of bezig zou moeten houden): waar wil ik over tien tot vijftien jaar staan met mijn bedrijf? De laatste tijd spreken we regelmatig melkveehouders die door alles wat er op dit moment speelt hun ‘stip aan de horizon’ een beetje uit het oog verloren zijn. Begrijpelijk, maar zonder duidelijk doel is het lastig de koers voor uw bedrijf uit te stippelen en te evalueren of u op koers zit. 

Welke koers past bij u?

De ‘beste' koers laat zich niet in algemene zin definiëren. Die is immers heel persoonlijk en verschilt per ondernemer en onderneming. De kritieke opbrengstprijs is op sommige bedrijven hoger dan de langetermijnverwachting van de marktprijs.

Berichten over prijsdalingen in de zuivelsector zorgen dan ook voor veel onrust. Juist daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in uw kritieke opbrengstprijs voor de korte en langere termijn. Welke ruimte heeft u om dalingen in de melkprijs op te vangen of om noodzakelijke investeringen te doen? 

Een strategiebepaling is een doordacht plan, dat aangeeft met welke stappen, middelen en mensen uw bedrijf effectief zijn doelstellingen kan bereiken.

Uw visie op de toekomst

Met een heldere en doordachte strategie creëert u rust en duidelijkheid, omdat u weet waar u staat en waar u naartoe wilt. Wilt u investeren, verder ontwikkelen, verbreden of op termijn uw bedrijf overdragen? Hoe concreter uw visie op de toekomst, hoe beter u nu de juiste keuzes kunt maken om daar te komen.

Het maakt in principe niet zoveel uit welke koers u kiest. Zolang deze maar helder en haalbaar is! De koers moet passen bij u als ondernemer en bij uw onderneming met al zijn sterktes en zwaktes. Maar zeker ook bij uw omgeving: alles en iedereen rondom u en uw bedrijf.

Wat hierbij zeker helpt, is om in een gesprek met een adviseur wat afstand te nemen van uw dagelijkse bedrijfsvoering en werkzaamheden.

Wat past écht bij u?

Wat past echt bij u en wat vindt u echt belangrijk? Om dergelijke vragen goed bespreekbaar te maken, nemen we vaak een zogenaamde IKTO-kleurentest af. Het bespreken van de uitkomsten van deze test geeft veel herkenning bij de persoon in kwestie én bij de mensen om hem of haar heen. Deze test helpt enorm om te komen tot de zaken waar het voor u als ondernemer écht om draait. U staat hierbij centraal; niet wat anderen vinden of doen!

Zo kunnen we heel gericht en specifiek met u op zoek gaan naar de koers die voor u het best is. Samen gaan we die koers afstemmen met de mogelijkheden van uw onderneming en uw omgeving, zodat deze koers ook realistisch en uitvoerbaar is.

Meer weten?

Wilt u ook (weer) de rust van een heldere stip aan de horizon? Wilt u de koers bepalen die het best bij u en uw onderneming past? Neem dan contact op met Erik van Gorp, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een e-mail.