Oordeel Hoge Raad leidt tot teruggaaf van miljoenen aan omzetbelasting

De (voormalige) landbouwregelaars kunnen alsnog een gedeelte van de omzetbelasting die tijdens de opfokfase is betaald, terugvragen. Het gaat daarbij om miljoenen euro’s. Dat heeft de Hoge Raad vorige week bepaald.

Na vijf jaar juridische strijd heeft de Hoge Raad vorige week arrest gewezen over de herziening van de omzetbelasting op gebruiksvee. ABAB Accountants en Adviseurs is van mening dat de omzetbelasting over het voer en de verzorgingskosten tijdens de opfokperiode herzien moet worden op het moment dat de melkveehouder de overstap maakt van de landbouwregeling naar de normale regeling voor de omzetbelasting. De Hoge Raad stelt ABAB in het gelijk.

Beroep toegewezen

ABAB spande vijf zaken aan voor zijn klanten, waarbij het ging om de teruggaaf van de omzetbelasting op jong- en melkvee.

Aanvankelijk stelde de rechtbank ABAB in het gelijk, maar in hoger beroep oordeelde het Gerechtshof negatief. De advocaat-generaal gaf in augustus 2018 ook een negatief advies. Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek Belastingadvies bij ABAB: ‘Ik heb toen de Hoge Raad aangeschreven om opnieuw voor ons standpunt op te komen, in een ultieme poging om toch gelijk te krijgen.’

Negen maanden later wijst de Hoge Raad, in afwijking van het advies van de advocaat-generaal, het beroep in cassatie toe. De Hoge Raad concludeert dat de (voormalige) forfaitaire landbouwer bij de overstap van de landbouwregeling naar de normale regeling recht heeft op teruggaaf van de omzetbelasting die op datum van overgang in het voer en de verzorgingskosten in de opfokfase zat besloten. 

Meer dan tien miljoen euro

Het is voor een individuele ondernemer lastig om in een dergelijke situatie te procederen. Het vraagt om veel geduld, inzet en expertise. ‘Gelukkig durft ABAB zijn nek uit te steken voor de sector in dit soort kwesties. In totaal gaat dit de sector namelijk meer dan tien miljoen euro opleveren’, aldus Bert van den Kerkhof.

Het arrest van de Hoge Raad is goed nieuws voor alle landbouwregelaars met gebruiksvee (melkvee of fokzeugen) die vanaf 1 januari 2018 door de afschaffing van de landbouwregeling verplicht van de landbouwregeling naar de normale regeling over moesten. Deze (voormalige) landbouwregelaars kunnen op deze wijze alsnog een gedeelte van de omzetbelasting die tijdens de opfokfase is betaald, terugvragen.