Opstellen en indienen KringloopWijzer 2021

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat u de mestboekhouding 2021 moet afsluiten. Hierbij horen ook het opstellen van de Bex en de KringloopWijzer. We zetten de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Afhankelijk van de zuivelonderneming en eventuele speciale melkstromen is er een uiterste datum waarop de KringloopWijzer in de centrale database moet zijn ingediend. Informeer welke datum uw zuivelonderneming hanteert.

Juiste machtigingen

U moet de KringloopWijzer indienen via www.mijnkringloopwijzer.nl.  Zorg dat u vooraf de juiste machtigingen doorgeeft. Het gaat dan om het inlezen van voer-, kunstmest- en strooiselgegevens, melkleveringen, bodem- en gewasanalyses, diergegevens, mesttransporten en vanaf dit jaar ook de gewasperceelsgegevens. Let op: de gewasgegevens zijn via de koppeltoolpas niet direct zichtbaar, maar wel binnen een week.

De benodigde informatie

Houd tijdens het invullen de benodigde informatie paraat en vul de tabbladen bedrijf, dier, voer, bodem en mest volledig in tot er allemaal groene vinkjes staan. Voor het tabblad bodem is het niet noodzakelijk om grondanalyses te hebben, maar voor een betrouwbaar resultaat is dit wel aan te raden. Doet u aan derogatie? Dan zijn bodemanalyses wel verplicht en deze mogen niet ouder zijn dan vier jaar zijn op 1 februari 2022.

De Europese Commissie heeft nog geen beslissing genomen voor derogatie in 2022. Wij adviseren om hier wel op voor te sorteren met geldige grondanalyses.

Controleren en indienen

Als alle tabbladen afgevinkt zijn, is het verstandig om naar de signaleringen te kijken. Zo kunt u zien of er wellicht invoerfouten gemaakt zijn. Ook kunt u de concept-KringloopWijzer als pdf-bestand downloaden en controleren op mogelijke fouten. Als alles klopt, kunt u de definitieve KringloopWijzer 2021 indienen.

Het is verstandig om de KringloopWijzer goed te bestuderen om te bekijken wat u op basis van de uitslagen in 2022 kunt verbeteren. Schakel zo nodig een adviseur in.

Meer informatie of advies

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de KringloopWijzer of bij het analyseren en opstellen van een plan van aanpak voor 2022? Neem contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via 06-83905100 of stuur Marc een e-mail.