Partner vaak vergeten bij bedrijfsoverdracht melkveebedrijf

Bij het proces van bedrijfsoverdracht wordt één partij vaak vergeten: de partner van u als opvolger. Het is verstandig deze vanaf het begin bij het proces te betrekken om problemen in de toekomst te voorkomen.

Er zijn verschillende aspecten die meespelen. Allereerst de praktische kant. Wat is de achtergrond van uw partner? Heeft hij of zij affiniteit met de agrarische sector? Wil hij of zij werkzaamheden verrichten op het bedrijf?

Partner moet zich aanpassen

Betrek uw partner tijdig bij het proces en neem hem of haar gedeeltelijk mee in de besluitvorming. U en uw ouders moeten zich goed realiseren dat uw partner zich ook moet aanpassen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • woonlocatie en huis
  • ritme van het bedrijf
  • een partner die bovengemiddeld veel werkuren maakt
  • minder keuzevrijheid
  • de overlap tussen werk en privé.

Van vroeger uit is de partner, vaak de vrouw van de agrarisch ondernemer, betrokken bij het bedrijf. Ze werkt mee op het bedrijf en zorgt voor het huishouden. Maar de tijden zijn veranderd. Ook partners van agrarisch ondernemers hebben inmiddels vaak zelf werk buitenshuis. Zorg dus dat u helder voor ogen hebt hoe u beiden de toekomst voor u ziet.

Vermogensopbouw en huwelijkse voorwaarden

Bij bedrijfsoverdracht krijgt u als opvolger het onroerend goed, inclusief het woonhuis, op uw naam. Maar hoe is de positie van uw partner dan geregeld? In de huwelijkse voorwaarden kunt u vastleggen dat uw partner ook eigen vermogen opbouwt. Bijvoorbeeld doordat u de lasten van het wonen op u neemt.

Als uw partner mede-ondernemer wordt, krijgt hij of zij een vergoeding voor inbreng van kapitaal, arbeid en een gedeelte van het ondernemersrisico. Dit is samen het aandeel in het bedrijfsresultaat oftewel winst uit onderneming. Soms wordt er gekozen voor een fiscale invulling om belasting te besparen, maar dat zorgt voor een onzakelijke vermogensmutatie en dit kan ongewenst zijn. Als alternatief kan uw partner ook een beloning voor arbeid uit het bedrijf krijgen.

Huishoudelijke taken

Als agrarisch ondernemer werkt u niet van 9 tot 5. Ga dus vooraf na in hoeverre uw partner bereid is huishoudelijke taken op zich te nemen. Hierover kunt u samen goede afspraken maken. U mag er niet zomaar vanuit gaan dat uw partner alle huishoudelijke taken op zich neemt en dat wordt in deze traditionele sector wel eens over het hoofd gezien. Bespreek dit voordat de overdracht een feit is, zodat u weet waar u aan toe bent en uw positie goed kunt innemen. Uw partner kiest immers voor u, maar niet per se voor uw onderneming.

Relatie met schoonouders

Een ander punt dat speciale aandacht verdient, is de relatie met de schoonouders. Zij woonden vaak voorheen in het woonhuis op het bedrijf. Na de overdracht moeten zij er begrip voor hebben dat dit nu niet meer zo is. Bespreek daarom duidelijk wat de grenzen zijn qua privacy van u en uw partner.

Informatie over proces van bedrijfsoverdracht

Voor partners zonder agrarische achtergrond kan het hele proces van bedrijfsoverdracht onduidelijk zijn. Neem hem of haar daarom vanaf het begin mee in het proces en leg uit hoe de zaken werken. Vanaf het begin met elkaar in gesprek blijven zorgt voor meer begrip voor elkaar en uiteindelijk voor een soepele overdracht, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over agrarische bedrijfsoverdracht en de rol van de partner hierin? Neem dan contact op met Paul Bosch, senior agrarisch adviseur, via telefoonnummer 06-51185632 of stuur Paul een e-mail.