SABE-regeling opnieuw opengesteld per 31 mei 2021

Vanaf 31 mei kunt u weer aanspraak maken op een voucher voor gratis advies ter waarde van € 1.500 via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE2). U kunt deze voucher inzetten voor onafhankelijk advies of scholing, op het gebied van onder andere stikstofemissie, precisiebemesting en bedrijfsplannen.

Voorwaarden aanvraag SABE2-voucher

Voor het aanvragen van de voucher gelden de volgende voorwaarden:

  • U krijgt in een kalenderjaar één keer een voucher voor advies of een cursus. U kunt niet voor beide een voucher krijgen. Heeft u voor 1 januari 2021 een besluit tot goedkeuring van voucheraanvraag SABE1 Advies en cursus voor agrariërs ontvangen? Dan kunt u in 2021 een nieuwe subsidieaanvraag indienen en een voucher toegekend krijgen.
  • U krijgt het advies van een erkende bedrijfsadviseur.
  • Krijgt u het advies in een groep? Dan mag de groep niet groter zijn dan vijftien deelnemers.

Is het maximaal aantal uitgereikte vouchers bereikt? Dan worden de aanmelders op de dag van overtekenen geloot.

Keuze meerdere aandachtsgebieden

U heeft wederom de keuze uit meerdere aandachtsgebieden. Namens ABAB Agro Advies B.V. KvK-nummer 17189962 zijn onderstaande bedrijfsadviseurs gecertificeerd voor de volgende aandachtsgebieden:

Aandachtsgebieden en bedrijfsadviseurs ABAB Agro Advies

A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten
M.A.M. (Marc) Strikkeling

A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
M.A.M. (Marc) Strikkeling

A5 Natuurinclusieve landbouw
H.A.A. (Erik) van Gorp

E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf
S.A.H. (Bas) Korsten
F.J.M. (Frank) Steenbreker
C.A.A. (Kees) Ligthart
H.A.A. (Erik) van Gorp
P.W.E.M. (Paul) Bosch
J.W. (Johan) Bartels

E2 Horizontale samenwerking
F.J.M. (Frank) Steenbreker
P.W.E.M. (Paul) Bosch
W.M.G. (Helma) van Rozendaal-Kaathoven

E3 Het starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming
S.A.H. (Bas) Korsten
W.M.G. (Helma) van Rozendaal-Kaathoven
P.W.E.M. (Paul) Bosch
J.W. (Johan) Bartels
H.A.F. (René) van der Heijden

E4 Verdienvermogen**
F.J.M. (Frank) Steenbreker
H.A.A. (Erik) van Gorp

** Nieuw aandachtsgebied, certificering bedrijfsadviseurs moet nog plaatsvinden. Check tijdens de aanvraag van de voucher altijd zorgvuldig het register bedrijfsadviseringssysteem op de site van RVO.

Subsidieaanvraag indienen

Meld u vanaf 31 mei 2021 aan voor de subsidieregeling via het e-loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De toekenning van de vouchers gaat op volgorde van inschrijving. De voucher is een jaar geldig. Het is belangrijk dat u vooraf een duidelijke adviesvraag formuleert en weet bij welke gecertificeerde bedrijfsadviseur u daarmee terechtkunt. Heeft u al een aanvraag gedaan en kiest u toch voor een andere erkende bedrijfsadviseur of aandachtsgebied? Dan kunt u achteraf een wijzigingsverzoek indienen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of wilt u dat ABAB de subsidieaanvraag voor u verzorgt? Neem dan contact op met Antoine Wouters van den Oudenweijer, manager ABAB Agro Advies, via telefoonnummer 0492-579815 of stuur Antoine een e-mail.