Stoppen met uw bedrijf: zes aandachtspunten

Stoppen met uw bedrijf

Als u met uw bedrijf wilt stoppen, komt er veel op u af. Hoe ga ik mijn vrije tijd invullen? Wat doe ik met de gebouwen? Hoeveel belasting moet ik betalen? Houd ik nog genoeg inkomen? Hoe kan ik vermogen het best overdragen naar mijn kinderen? Dit whitepaper geeft u een overzicht van de zes onderdelen waarmee u rekening moet houden als u overweegt te stoppen met uw bedrijf.

De zes onderdelen van een bedrijfsbeëindiging

Het proces van een bedrijfsbeëindiging is grofweg in te delen in zes onderdelen: emotie, grond, belasting, gebouwen, inkomen en eigen vermogen. De zes onderdelen zijn onderling met elkaar verbonden, met als sluitstuk vaak de fiscale gevolgen. Zorg dat alle aspecten en de onderlinge samenhang inzichtelijk zijn. Uw wensen en behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. Wat is uw nieuwe stip op de horizon? Hoe wilt u daarnaartoe? Wat vindt u belangrijk? Laat de kansen en risico’s op verschillende vlakken in kaart brengen, maar vergeet daarbij niet de onderlinge samenhang.

Integrale aanpak

Een integrale aanpak is dus van belang. Verandert u iets op het ene vlak, dan heeft dat gevolgen voor de andere onderdelen. Door de onderdelen afzonderlijk te behandelen, mist u het grote plaatje en doet u zichzelf fiscaal of emotioneel tekort.

Meer weten?

Wilt u meer weten over stoppen met uw onderneming? Neem dan contact op met Bernard Oenema, manager klantadviseurs, via telefoonnummer 0413-33 65 95 of stuur Bernard een e-mail