Van samen koffiedrinken naar een formeel gesprek

Het aansturen van personeel is niet eenvoudig. Dagelijks zit u met uw personeel aan de koffie en bent u op de hoogte van hun wel en wee. Des te moeilijker is het als u een formeel gesprek, zoals een functioneringsgesprek, met uw medewerkers moet voeren. 

Liever bent u met uw dieren bezig. En zolang uw medewerkers goed functioneren, is er niets aan de hand, maar in andere gevallen is het toch goed om dingen op papier vast te leggen.

Wij geven u wat tips voor een nog betere samenwerking met uw personeel!

Tweezijdige functioneringsgesprekken

De tijd van de ouderwetse functionerings- en beoordelingsgesprekken is voorbij. En daarmee bedoelen we de eenzijdige gesprekken die enkel over het functioneren van de medewerker gaan. Tegenwoordig moet u zich als werkgever zelf ook kwetsbaar durven opstellen. Begin het gesprek eens met de vraag ‘Wat voor cijfer geef jij je werk?’, gevolgd door ‘Hoe kunnen we dat verbeteren?’. Het antwoord op die vraag kan heel simpel zijn, bijvoorbeeld het verstrekken van meer werkkleding. Door deze wens te vervullen kunt u op een eenvoudige manier het werkplezier van uw medewerkers vergroten.

Ook staan de functioneringsgesprekken tegenwoordig veel meer in het teken van de ontwikkeling van uw medewerkers. Stel voordat u begint aan het gesprek een A4 op met bepaalde resultaatgebieden. Denk daarbij aan zaken die echt belangrijk zijn voor de functie van de medewerker, zoals samenwerking, flexibiliteit en op tijd komen. Laat uw medewerkers ook nadenken over waar ze goed in zijn en wat eventueel beter kan.

Aan de hand daarvan stelt u samen een ontwikkelingsplan op. Welke zaken kunnen verbeterd worden? En hoe gaan we dat bereiken? Uw medewerker voelt zich gewaardeerd en u heeft uiteindelijk nog beter functionerende werknemers rondlopen. Bent u hartstikke tevreden over uw medewerker? Mooi, neem dan ook de tijd om uw werknemer te vertellen hoe blij u met hem of haar bent.

Teamcoaching

Naast het aansturen van uw individuele medewerkers is het ook belangrijk dat de samenwerking en communicatie binnen het team vlot verlopen. Teamcoaching wordt vaak gedaan bij bedrijven met een klein groepje van vaste medewerkers, maar ook bij een bedrijfsopvolging is het verstandig om een assessment te doen, bijvoorbeeld een persoonlijke profielanalyse of een kleurentest. Uw zoon of dochter kan de wens hebben om het bedrijf over te nemen, maar heeft hij of zij ook de kwaliteiten?  

Door uw medewerkers of bedrijfsopvolger(s) zo’n assessment te laten doen, krijgt u antwoorden op vragen, zoals: waar wordt hij door gedreven, hoe reageert hij in bepaalde situaties en hoe behaalt hij de beste resultaten? 

Uit de kleurentest komen verschillende vormen van gedrag en typeringen naar voren. Een medewerker die veel rood in zich heeft, vraagt om een andere benadering dan iemand die voornamelijk groen is. Als u als werkgever dus uw boodschap naar iedereen op dezelfde manier overbrengt, zal het bij de één wel aankomen en bij de ander niet. Zodra u inzicht heeft in de kleuren van uw medewerkers, kunt u uw manier van communiceren veel beter afstemmen op het type persoon.

De resultaten kunt u vervolgens in teamverband bespreken, zodat uw personeel elkaars en eigen gedrag herkennen. Bewustwording van en inzicht in eigen en elkaars gedrag zijn de eerste stappen naar verbetering. 

Extern advies

Het is niet eenvoudig om uzelf als leidinggevende kwetsbaar op te stellen en ervoor te zorgen dat een formeel gesprek niet uitmondt in een werkoverleg. Een externe adviseur kan u helpen bij het voorbereiden, begeleiden en vastleggen van individuele formele gesprekken met uw werknemers. Zij kunnen u advies geven over vragen die u kunt stellen, gesprektechnieken en non-verbale en verbale communicatie.

En daarbij: vreemde ogen dwingen. Alleen al de aanwezigheid van een externe adviseur maakt het gesprek formeler. Een externe adviseur kan ook helpen bij het voeren van teamsessies. Hij of zij beschikt vaak over de assessments om meer inzicht te krijgen in uw medewerkers en team. 

Wilt u begeleiding bij het aansturen van uw personeel of meer weten over teamcoaching? Neem dan contact op met de P&O-adviseurs van ABAB Accountants en Adviseurs.