Voldoet uw vof-akte nog?

Is uw vof-akte eigenlijk nog wel een goede weerspiegeling van de huidige situatie? U doet er goed aan om minimaal elke vijf jaar uw vof-akte opnieuw te bekijken. Om afspraken te actualiseren naar de huidige stand van zaken, maar ook als ijkmoment of alle neuzen nog dezelfde kant op wijzen.

Afspraken vastleggen

In een vof-akte legt u afspraken vast: van het begin tot en met het einde van de samenwerking. U legt bijvoorbeeld vast wat iedereen inbrengt en hoe de opbrengsten verdeeld worden. Ook zijn de verantwoordelijkheden van de vennoten in de vof-akte opgenomen. Tot welk bedrag mag ik zelf beslissen en wanneer moet dat in overleg?

Daarnaast zijn er afspraken opgenomen over het einde van de samenwerking. Tegen welke waarde mag het bedrijf worden overgenomen? En wat gebeurt er bij een overlijden of onenigheid?

De bevoegdheden die zijn genoemd in de vof-akte, worden ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Zo is het ook voor de buitenwereld inzichtelijk.

De invloed van leeftijd op de vof-akte

De leeftijd van de vennoten speelt een grote rol bij de afspraken in de vof-akte. Als u een vof-akte aangaat met uw opvolger, dan kan er veel veranderen in een paar jaar tijd. De afspraken zijn wellicht gemaakt toen uw zoon of dochter 20 was, maar hij of zij heeft bijvoorbeeld inmiddels laten zien meer rechten en plichten aan te kunnen.

Daarnaast verandert de maatschappij. De nieuwe generatie kijkt anders tegen dingen aan. Ze zoeken bijvoorbeeld meer balans tussen werk en privé, waardoor de beloning voor geleverde arbeid eventueel moet worden herzien. Ook werken steeds meer mannen en vrouwen allebei parttime en moeten de rechten daarop worden aangepast.

Ook de leeftijd van de overdrager kan van invloed zijn. Naarmate u dichter bij uw pensioen komt, wilt u wellicht al wat meer zaken overdragen naar uw opvolger of andere kinderen.

Aanvullende akten

In de praktijk is te zien dat vof-aktes vaak niet worden herzien of aangepast als er iets in de bedrijfsvoering wijzigt. Er worden mondelinge afspraken gemaakt of investeringen gedaan die niet in de vof-akte zijn doorgevoerd.

Of ondernemers kiezen voor een aanvullende akte. Op dat moment een praktische keuze, maar de volgende keer dat er iets wijzigt in de omstandigheden, moet u drie, vier of vijf aanvullende akten doorlezen voor het complete overzicht. De ene verouderde vof-akte verwijst naar de andere aanvullende akte en zo verder. U ziet door de bomen het bos niet meer.

Beoordeel de vof-akte regelmatig

Gedurende de samenwerking krijgt u een beter beeld van de relatie en de voorgenomen overdracht. Het is dan ook verstandig om regelmatig te beoordelen of de afspraken nog wel actueel en reëel zijn.

Het is daarom aan te raden om in de vof-akte op te nemen wanneer de akte weer beoordeeld wordt, bijvoorbeeld na vijf jaar. Afhankelijk van wat er in de tussentijd is veranderd, wordt het dan een korte of lange bespreking. Maar zo heeft u wel altijd een actuele vof-akte.

Meer weten?

Wilt u hulp bij het actualiseren van uw vof-akte? Neem dan contact op met Paul Bosch, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0651185632 of stuur Paul een e-mail.