Voorkom verrassingen bij een calamiteit

De laatste tijd zijn wij in de praktijk helaas geconfronteerd met enkele stalbranden. Naast de emotionele schade is er dan natuurlijk ook sprake van grote financiële schade. Voor deze financiële schade heeft u een verzekering afgesloten. Op de verzekeringspolis wordt verwezen naar clausules, de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden voor de desbetreffende verzekering. Voor de dekking van de schade is het belangrijk dat u zich aan deze voorwaarden hebt gehouden. Bent u goed op de hoogte van de polisvoorwaarden en waar u wel en niet voor verzekerd bent? 

Aspecten van uw verzekering

Onderstaande vragen betreffen een aantal aspecten van uw verzekering waarmee u onaangename verrassingen kunt voorkomen:
•    Voor welk bedrag bent u verzekerd per gebeurtenis? Is dit op basis van de vervangingswaarde (herbouwwaarde) of dagwaarde en is er een maximumbedrag opgenomen?
•    Zijn de mestkelders en fundering wel of niet meeverzekerd?
•    Is er nog asbest aanwezig? Welke gevolgen heeft dit voor de dekking?
•    Zijn de opruimingskosten meeverzekerd en voor welk bedrag? 
•    Heeft u een bedrijfsschadeverzekering? Wat is het verzekerde bedrag? Geldt dit voor één of twee jaar? Is dit nog toereikend voor de huidige situatie?

Voldoen aan de voorwaarden

Daarnaast is het van belang dat u goed van de voorwaarden op de hoogte bent en deze ook daadwerkelijk binnen gestelde termijnen invult. Deze voorwaarden zijn er voor de veiligheid van u en uw omgeving, maar kunnen bij een calamiteit ook een struikelblok zijn voor de dekking. Zijn er voldoende brandblusapparaten (zoals voorgeschreven) aanwezig en zijn deze volgens de juiste NEN-voorschriften tijdig onderhouden en gekeurd? Een ander belangrijk onderdeel is de elektrakeuring. Deze keuring moet, afhankelijk van de maatschappij, iedere drie of vijf jaar volgens de vereiste veiligheidsnorm uitgevoerd worden.  

Is uw verzekering nog passend?

Als blijkt dat u niet voldoet aan de voorschriften of onvoldoende gedekt bent na een calamiteit, is dat een zeer onaangename verrassing. Zorg dat u zich bewust bent van de voorwaarden en dat deze goed op orde zijn. Bespreek daarom samen met uw adviseur of uw verzekering nog passend is bij uw huidige bedrijfsvoering. Zijn er technische maatregelen te nemen die de kans op schade verkleinen? Denk bijvoorbeeld aan sprinklers en brandmuren tussen stallen. Met een tijdige check voorkomt u onaangename verrassingen.