Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020

Bedrijven die subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aanvragen in de Gecombineerde opgave, kunnen een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. U krijgt dan in juli 2020 al een deel van de uitbetaling. Aanvragen kan van 18 mei tot en met 15 juni 2020 op mijn.rvo.nl.

Voorschotbedrag

Het voorschotbedrag bedraagt € 300 per hectare met een betalingsrecht. Er wordt gekeken naar de oppervlakte landbouwgrond die u in de Gecombineerde opgave heeft opgegeven voor uitbetaling en de geregistreerde betalingsrechten op 15 mei 2020. De laagste waarde wordt met € 300 vermenigvuldigd. Als u meer betalingsrechten heeft dan landbouwgrond, wordt er gekeken naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond. Het aangevraagde voorschot wordt alleen uitbetaald als het bedrag € 400 of hoger is.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het voorschot moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling al hebben aangevraagd in de Gecombineerde opgave.
  • U moet betalingsrechten en subsidiabele grond hebben.
  • U moet voldoen aan de voorwaarden voor de de-minimissteun. 

De-minimissteun

Normaal worden de GLB-subsidies vanaf december 2020 uitbetaald. Als u een voorschot in juli krijgt, dan heeft u een financieel voordeel, namelijk de berekende rente over het voorschot tot het moment van uitbetalen. U rekent met de rente die bij de markt past. RVO hanteert een gemiddelde rente van 4% op jaarbasis. Dit rentevoordeel geeft de RVO in de vorm van de-minimissteun en hoeft u niet terug te betalen. De-minimissteun kent drie voorwaarden:

  • U mag over een periode van drie belastingjaren (afgelopen twee jaren en lopend jaar) maximaal € 20.000 steun krijgen.
  • U komt inclusief het rentevoordeel over het voorschot niet over de drempel van € 20.000 aan de-minimissteun. 
  • U ondertekent een de-minimisverklaring, 

Meer weten?

Wilt u ondersteuning bij de aanvraag van het voorschot voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling? Neem dan contact op met Wim Dirks, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail