Wat is uw koers?

Het is belangrijk voor elke ondernemer: de koers die u uitstippelt en vooral het volgen van die koers. Zorg dat u uw stip op de horizon duidelijk in beeld heeft en ook houdt. 

Dit artikel over ‘koers’ gaat niet over wielrennen of beleggen, maar over de koers die u als ondernemer uitstippelt en volgt. Een belangrijke vraag voor elke ondernemer is immers: waar wil ik over tien of vijftien jaar staan?

Onze adviseurs zitten de laatste tijd regelmatig aan tafel met melkveehouders die, door alles wat er op dit moment speelt, hun ‘stip op de horizon’ een beetje zijn kwijtgeraakt. Zonder een duidelijk doel is het niet mogelijk om de koers voor het bedrijf uit te stippelen of te evalueren of u op koers zit. Dit werkt frustrerend en demotiverend. 

Welke koers past bij u?

De beste koers is overigens niet in algemene zin te definiëren. Die definitie is erg persoonlijk en verschilt per ondernemer.

Hier is dan wel een vergelijking te trekken met fietsers of wielrenners. Bij de één is de kortste route favoriet (snel naar de koffie). Een ander kiest juist voor een route waarbij hij zoveel mogelijk kilometers maakt, zoveel mogelijk ziet of misschien wel met zoveel mogelijk beklimmingen. 

De drie o’s

Welke koers u kiest, maakt in beginsel niet zoveel uit. Als hij maar helder en haalbaar is. De koers moet passen bij de drie o’s:

  • ondernemer: u 
  • onderneming: uw bedrijf met zijn sterktes en zwaktes
  • omgeving: alles en iedereen om u en uw bedrijf heen

Het kan hierbij helpen om wat afstand te nemen van de dagelijkse bedrijfsvoering en werkzaamheden in een gesprek met een adviseur. We spreken dan gekscherend wel eens over een B.O.T.-gesprek (benen op tafel).

Tijdens gesprekken met ondernemers vormen deze drie o’s een goede leidraad om het over hun doelen en de beste koers daarnaartoe te hebben. 

Wat past bij u?

De eerste o, van ondernemer, is veruit de belangrijkste en interessantste. Wat past echt bij u en wat vindt u echt belangrijk?

Om dit soort vragen goed bespreekbaar te maken nemen we vaak een zogenaamde IKTO-kleurentest af. Het bespreken van de uitkomsten van deze test geeft veel herkenning bij de persoon in kwestie én bij de mensen om hem of haar heen.

Deze test helpt enorm om te komen tot de zaken waar het voor u als ondernemer écht om draait. U staat hierbij centraal en niet wat anderen vinden of doen. Zo kunnen we heel gericht en specifiek met u op zoek gaan naar de koers die voor u het best is.

Samen gaan we die koers uiteraard afstemmen met de andere twee o’s om te zorgen dat uw koers realistisch en uitvoerbaar is met alles wat er in uw onderneming en omgeving speelt.