Zet de KringloopWijzer in als managementtool

De KringloopWijzer 2020 van ZuivelNL is weer ingevuld. Dit instrument verschaft u als ondernemer veel belangrijke managementinformatie. Analyseer deze en zoek naar mogelijkheden om verliezen te beperken en financieel voordeel te behalen.

De KringloopWijzer

De zuivelsector kan zich met het produceren van duurzame zuivel onderscheiden in de markt en de maatschappij. Een belangrijk thema daarbij is hoe u als melkveehouder op een aantoonbaar duurzame manier melk kan produceren. De basis hiervoor ligt in een efficiënte mineralenbenutting op het melkveebedrijf. ZuivelNL gebruikt de KringloopWijzer om de cijfers inzichtelijk te maken. Een instrument waarmee u de mineralenkringloop op het bedrijf in beeld brengt en informatie krijgt voor het nemen van managementmaatregelen.

Belangrijke managementinformatie

De KringloopWijzer geeft u een beeld van de mineralenefficiëntie van stikstof en fosfaat op uw bedrijf. De vraag die daarbij hoort, is: waar en hoe kunt u deze verbeteren? Belangrijke vragen die spelen zijn:

  • Hoeveel eiwit heb ik van mijn eigen land gehaald?
  • Wat is het bodemoverschot qua stikstof en fosfaat?
  • Welke invloed heeft weiden wel of niet?
  • Wat is de ammoniakemissie per hectare?
  • Hoe ziet het dashboard milieu en klimaat eruit en wat kan ik ermee?

Dit zijn enkele vragen waar u als ondernemer mee aan de slag kunt. Verbetering van efficiëntie betekent vermindering van verliezen. Vermindering van verliezen heeft ook een financieel positief effect op uw bedrijfsvoering.

Verbetering realiseren

Maar hoe realiseert u die verbetering? Verschillende bedrijfskenmerken hebben hier invloed op, zoals grondsoort, intensiteit en verkaveling. Dit neemt niet weg dat de KringloopWijzer u inzicht verschaft in de mogelijkheden die er zijn om de efficiëntie te verbeteren. Analyseer de informatie en zoek naar mogelijkheden om verliezen te beperken en financieel voordeel te behalen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u de KringloopWijzer in kunt zetten? Neem dan contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur bij ABAB Agro Advies, via telefoonnummer 0485-561303 of Stuur Marc een e-mail.