Zomerstalvoeren: rendabel voor uw bedrijf?

Is zomerstalvoeren een trend of is het dé manier om meer eiwit van het land te halen en minder eiwit te kopen? En wegen de baten op tegen de kosten?

Andere voermogelijkheden

Door de gestegen voerprijzen bekijken ondernemers ook andere voermogelijkheden, zoals zomerstalvoeren. ABAB liet, in samenwerking met Agrifirm, het effect van zomerstalvoeren onderzoeken door twee has-studenten. Zij interviewden 45 melkveehouders die zomerstalvoeren of die dit ooit deden, maar ermee zijn gestopt. De studenten vroegen onder meer naar verandering in eiwitefficiëntie en het effect op de BEX en KringloopWijzer. Vanuit ABAB was de belangrijkste vraag: wat is het economische effect van zomerstalvoeren op het bedrijf?

Van dertien van de geïnterviewden waren ook de financiële cijfers van hun bedrijf bekend. De resultaten van een periode met en een periode zonder zomerstalvoeren werden met elkaar vergeleken. Omdat veel meer factoren uiteindelijk het resultaat van een onderneming bepalen, kon niet betrouwbaar bepaald worden wat het financiële effect van zomerstalvoeren was.

Rekenmodel

Op basis van alle gegevens ontwikkelde ABAB een rekenmodel om te bepalen wat voor een onderneming het effect van zomerstalvoeren is. In dit model worden onder meer de extra mechanisatiekosten, arbeidsuren, de lagere kosten voor loonwerk en aankoop voer en de effecten op de BEX en KringloopWijzer meegenomen. Zo maakt het model inzichtelijk wat de kostenbesparing van zomerstalvoeren op boerderijniveau kan zijn. In de praktijk blijkt dit in gunstige gevallen 1 tot 1,5 cent per kilogram melk te zijn.  

Meer informatie of advies?

Wilt u weten of zomerstalvoeren rendabel is voor uw bedrijf? Wij berekenen graag voor u wat de besparing voor uw bedrijf zou kunnen zijn. De uitkomst van deze berekening kan u helpen bij uw afweging om wel of niet te starten met zomerstalvoeren. Neem voor meer informatie of advies contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-83905100 of stuur Marc een e-mail