Arbeidsefficiëntie in de melkveehouderij

koeien in stal met medewerker

Arbeid is een steeds lastiger vraagstuk in de melkveehouderij. Is de bedrijfsvoering die u nu hanteert toekomstbestendig of moet u al nadenken over hoe de invulling van arbeid er in de toekomst uitziet?

Op veel bedrijven wordt er lang en hard gewerkt om alles rond te krijgen; het werk moet immers elke dag gebeuren. Door de arbeid op uw bedrijf inzichtelijk te maken bent u zich bewust van de huidige situatie. Zo kunt u logische keuzes maken en bent u voorbereid op de toekomst.

Michelle Verschure deed bij ABAB een stageonderzoek naar arbeidsefficiëntie in de melkveehouderij. Het onderzoek draaide om de hoofdvraag: ‘Hoe kan de veehouder bedrijfseconomisch gezien het best zijn arbeid inzetten?’ Hiervoor onderzocht zij of het ‘zinvol’ is om aan een bepaalde taak extra aandacht te besteden of juist niet.

Landwerkzaamheden

Uit het onderzoek blijkt dat de technische en economische resultaten binnen het bedrijf dalen, als er meer werk op het land verricht wordt. Vooral het koesaldo daalt, maar ook de melkproductie neemt af, zodra de landwerkzaamheden toenemen. Dit komt vaak door een personeelstekort, waardoor de veehouder zelf op het land gaat werken. Deze tijd besteedt hij op dat moment dus niet aan zijn koeien.

Kalversterfte

Bij de kalveropfok blijkt dat hoe meer tijd aan biest verstrekken wordt besteed, hoe beter het resultaat kan zijn. Dit geldt ook voor de kalveren tot veertien dagen oud: bedrijven die namelijk meer tijd besteden aan deze kalveren, scoren grotendeels lager bij de kalversterfte. Ook wordt er een hogere opbrengst verwacht en neemt de melkproductie per jaar per koe toe.

Voeren en kuilen

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer tijd besteden aan voeren een beter resultaat oplevert. Op het moment dat er namelijk meer tijd besteed wordt aan laden/mengen/lossen, stijgt de melkproductie. Door het voer aan te schuiven stijgt de melkproductie en ook het koesaldo. Dit komt waarschijnlijk doordat de koeien meer beschikking hebben over voldoende eten. Ondernemers die secuur omgaan met de kuilen, hebben minder werk met broei in de kuil en uiteindelijk minder tijd nodig om de kuilen voor het voeren klaar te hebben.

Vaker voeren leidt tot een beter resultaat. Vooral voor de minder dominante koeien is er meer kans om genoeg voedsel te verteren. Hierdoor stijgt de gemiddelde melkproductie op het bedrijf, maar ook het eiwitgehalte en het koesaldo nemen toe.

Conclusies onderzoek

Op basis van het onderzoek vermoedt Verschure dat het verstandig is voor melkveehouders om hun landwerkzaamheden uit te besteden, zodat ze zich meer kunnen focussen op de koeien en kalveren. Daarnaast is het vooral financieel aantrekkelijk om meer aandacht aan het jongvee te besteden. Dat geldt ook voor enkele onderdelen van het voeren.

Meer informatie

Wilt u weten hoe u arbeid nu en in de toekomst efficiënter kunt inzetten op uw bedrijf? We denken graag met u mee. Neem voor meer informatie of advies contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-83905100 of stuur Marc een e-mail