Draagvlak en wederzijds begrip dankzij omgevingsdialoog

handdruk

Agrarisch ondernemers met plannen voor nieuwbouw of uitbreiding krijgen vaker te maken met kritische omwonenden. ‘Zeker als de plannen de fysieke leefomgeving beïnvloeden, kan een omgevingsdialoog gevraagd worden en zeer waardevol zijn,’ aldus Frank Steenbreker, die ondernemers hierbij helpt.

Meepraten over ontwikkelingsplannen

Frank werkt als senior agrarisch bedrijfsadviseur en is sinds 2007 verbonden aan ABAB. Hij staat agrarisch ondernemers, met name varkensbedrijven, terzijde met strategisch, financieel en managementadvies. ‘In die rol heb ik regelmatig te maken met ondernemers die willen ontwikkelen’, vertelt hij.

‘Dat kan tegenwoordig eigenlijk niet meer zonder een omgevingsdialoog. Burgers worden steeds kritischer en mondiger en willen graag meepraten over de ontwikkelingsplannen van bedrijven. Hierbij speelt de gemeente een rol, maar zeker is een adviseur ruimtelijke ordening hierbij betrokken, voor de inhoudelijke beoordeling en uitwerking van de vergunning voor de bedrijfsontwikkeling.’

Snellere procedure, minder kosten

Een goede omgevingsdialoog kan voor draagvlak zorgen en bijdragen aan een soepel traject voor de ondernemer. Frank legt uit hoe dat werkt: ‘Het doel van de omgevingsdialoog is inzicht krijgen in de wensen, belangen en bezwaren van de omgeving. Zo kun je als ondernemer draagvlak creëren of je plannen aanpassen en verbeteren. Wie rekening houdt met de belangen en wensen van omwonenden, heeft over het algemeen minder last van bezwaar- en beroepsprocedures. Met als gevolg een snellere procedure en minder kosten. Het is bovendien prettig als je je plannen in goede harmonie met de omgeving kunt uitvoeren. Je woont er immers ook en een goede relatie met je buren is altijd prettig!’

Niet alleen voor varkenshouders

Tot nu toe staat Frank vooral ondernemers met een varkensbedrijf bij, maar hij sluit niet uit dat dit breder wordt op termijn. ‘Ik kan mij voorstellen dat deze dienstverlening ook relevant is in andere sectoren, zoals melkvee- en pluimveebedrijven en geitenhouderijen’, zegt hij. ‘Zeker bedrijven met in de buurt omwonenden, die hinder kunnen vrezen of ondervinden. Zulke bedrijven houd ik ook altijd een spiegel voor als ze mij om advies vragen over hun uitbreidingsplannen. Je moet je afvragen of het slim is met het oog op de toekomst om hier te willen uitbreiden. Naast de milieuaspecten is de locatie van het bedrijf namelijk ook van invloed op de waarde en financierbaarheid van de onderneming.’

Nader tot elkaar komen

Een ander advies dat Frank ondernemers standaard al vroeg meegeeft, is rekening houden met wat er onder de mensen leeft. ‘Ik denk dat het verstandig is om wat te doen met de mening van omwonenden.’

Hij geeft aan dat helemaal meegaan met wat de omgeving precies wil, meestal niet nodig en mogelijk is, maar dat je wel nader tot elkaar kunt proberen te komen. ‘Discussies gaan overigens niet alleen over geur, zoals je misschien zou denken bij varkensbedrijven, maar het kan om van alles gaan: geluid, transportbewegingen, het aanzicht van het bedrijf, de situering van stallen, beplanting om het bedrijf en ga zo maar door. Je moet mensen hier zoveel mogelijk in meenemen en een omgevingsdialoog is hiervoor een uitstekend instrument.’

Menselijke emoties

In de dagelijkse praktijk merkt Frank dat zowel ondernemers als adviseurs ruimtelijke ordening vaak in de techniek blijven hangen. Frank: ‘Als de cijfers, berekeningen en normen kloppen, vinden ze dat ze in hun recht staan. Maar feit is dat je te maken hebt met mensen en menselijke emoties.’

Daar wil Frank graag ruimte aan geven tijdens de omgevingsdialoog. ‘Ik wil een brug slaan tussen de ondernemer en de adviseur ruimtelijke ordening aan de ene kant en de omwonenden aan de andere kant. Omwonenden moeten merken dat ze een luisterend oor krijgen en serieus worden genomen. De emoties kunnen daarbij soms hoog oplopen aan beide kanten.’

Zelf presenteren en toelichten

Wat goed werkt, is om tijdens een bijeenkomst de ondernemer zelf zijn plannen te laten presenteren en toelichten, heeft Frank gemerkt. ‘De adviseur gaat daarbij in op de techniek en ik stel verdiepende vragen. Daarbij let ik veel op de vragen en opmerkingen van de omwonenden. Meestal moet de ondernemer na de eerste bijeenkomst terug naar de tekentafel om iets te doen met de feedback van de omwonenden. Het kan slim zijn om mensen uit te nodigen bij een bedrijf in de buurt met vergelijkbare installaties om te zien hoe alles werkt. Als de ondernemer bij een volgende bijeenkomst de update van het plan presenteert, is er doorgaans veel meer draagvlak en kan hij of zij door. En dat is waar ik het voor doe!’

Meer weten?

Wit u meer weten over de mogelijkheden van een omgevingsdialoog? Neem contact op met Frank Steenbreker, senior agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0485-561323 of stuur Frank een e-mail.