Energiebesparing en meldingsplicht vóór 1 december 2023

energie_770x513.jpg

Vanaf 1 juli 2023 moeten grootverbruikers in Nederland voldoen aan de energiebesparingsplicht. Deze maatregel is ingevoerd door de overheid en heeft als doel meer inzicht te krijgen in het energieverbruik van bedrijven. 

Een ander doel is om inzicht te krijgen in de mate van duurzaamheid en efficiëntie van hun processen. De nadruk ligt hierbij op de investeringen die ondernemers doen om hun energieverbruik te verminderen.

Verplichtingen van ondernemers

Afhankelijk van het jaarlijks energieverbruik gelden verschillende verplichtingen voor ondernemers. Ondernemingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, moeten om de vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Bedrijven met een verbruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas per jaar hebben een onderzoeksplicht. Zij moeten ook hun energie-intensieve processen in kaart brengen. Grote ondernemingen moeten bovendien elke vier jaar een energie-audit uitvoeren.

Voor wie niet voldoende investeert, kan de overheid verplichte investeringen opleggen in het verduurzamen van het bedrijf. De maximale terugverdientijd is vijf jaar.

Besparing in de melkveehouderij

Een sector die aanzienlijk kan profiteren van energiebesparing, is de melkveehouderij. In deze sector gaat zo'n 80% van de totale energiekosten naar elektriciteit. Gemiddeld verbruikt een melkveehouderij ongeveer 50 kWh per 1.000 kilo melk. Bedrijven die actief investeren in energiebesparing, kunnen tot de helft van deze kosten besparen.

De kosten voor elektriciteit in een melkveehouderij bedragen ongeveer € 1 per 100 kilo melk bij een opbrengst van een miljoen kilo melk. Hoewel andere bedrijfsaanpassingen mogelijk grotere besparingen opleveren, kan het schaven aan verschillende onderdelen de winstmarge vergroten.

In het kader van de toenemende focus op duurzaam ondernemen, energiebesparing en de lopende klimaatdiscussie, heeft u diverse mogelijkheden om minder afhankelijk te zijn van de stroomleverancier. Die mogelijkheden zijn: 

  • zelf energie opwekken
  • investeren in energiebesparende maatregelen
  • directe maatregelen nemen. 
     
melkoeien_770x513.jpg
De kosten voor elektriciteit in een melkveehouderij bedragen ongeveer € 1 per 100 kilo melk bij een opbrengst van een miljoen kilo melk

Energie opwekken

Zonnepanelen zijn een mogelijkheid om zelf energie op te wekken. Eventueel in combinatie met kleine windturbines. Daarnaast is het produceren van biogas een optie. Hierbij spelen monovergisters met dagverse mest voor voldoende rendement een rol.

Energiebesparing

Energiebesparende maatregelen worden vaak genomen in het tanklokaal of de technische ruimte. Kritisch kijken naar de leeftijd van elektrische installaties en ze moderniseren kunnen het energieverbruik aanzienlijk verminderen. Ook kleine aanpassingen, zoals het gebruik van frequentieregelaars op melkpompen, dragen daaraan bij.

Directe maatregelen

Kortetermijnmaatregelen dragen ook bij aan energiebesparing, zoals regelmatig onderhoud en het installeren van centrale lichtschakelaars of aanwezigheidsdetectoren. Subsidieregelingen kunnen een extra stimulans vormen voor duurzame investeringen. Zo is er bijvoorbeeld de SDE++ voor grote installaties op grootverbruikaansluitingen en de Energie-Investeringsaftrek voor ondernemers met beperkte capaciteit.

Meldingsplicht

Valt u onder de informatieplicht, dan moet u vóór 1 december 2023 een melding doen over de energiebesparende maatregelen die u eerder nam of binnenkort neemt. Het is dus niet zo dat u nog vóór 1 december energiebesparende maatregelen moet treffen. 

Het doel is om te stimuleren om ook daadwerkelijk energiebesparende investeringen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen, te gaan doen. Veel ondernemers zijn al verder met energie besparen dan dat ze zelf doorhebben. Investeren in zaken die zich snel terugverdienen, is immers voor de meeste ondernemers de gewoonste zaak van de wereld.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u hulp nodig bij het voldoen aan uw energiebesparingsplicht? Neem dan contact op met Dennis Timmermans, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465472 of stuur Dennis een e-mail.