Financieel advies over zonnepanelen

zonnepanelen op daken

Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel ondernemers willen hier hun steentje aan bijdragen en overwegen om zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen te installeren. Maar de ene zonnepaneleninstallatie, ofwel PV-installatie, is de andere niet. Waar moet u rekening mee houden als u zonnepanelen overweegt?

Verschillen in specificaties en berekeningen

Als u zich gaat verdiepen in PV-installaties, dan blijken er veel verschillen te zijn. Zo zijn er niet alleen technische verschillen tussen de installaties, maar worden ook verschillende uitgangspunten gehanteerd voor de berekeningen. Daarnaast is het van belang dat u zich bij het beoordelen van de offertes en de onderliggende berekeningen realiseert dat de commerciële belangen van de aanbieder hierin verwerkt zijn.

De consequenties van een PV-installatie

We zijn het er allemaal over eens dat een PV-installatie zichzelf moet terugverdienen, maar welke gevolgen heeft de aanschaf van zo’n installatie nog meer? De investeringsbedragen kunnen afhankelijk van de grootte en het soort installatie flink uiteenlopen. Wat betekent de aanschaf van de PV-installatie dan voor de exploitatie van de bestaande onderneming? 

Soms wordt de financiering van de PV-installatie gezien als onderdeel van de complete financiering van het bestaande bedrijf, dus de financiering per eenheid (rund/varken/kip etc.) stijgt. Voor veel bedrijven is dit geen gunstige situatie. Deze verhoging kan namelijk verdere ontwikkeling in de weg staan. Een PV-installatie moet op duurzame wijze energie produceren, maar ook duurzaam zijn voor de onderneming zelf. Op deze wijze is dat niet altijd het geval.

Steeds vaker zien we dat financieringspartijen de investeringen in duurzaamheid als een op zichzelf staand project beoordelen en niet als onderdeel van het grotere geheel beoordelen. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling zich doorzet, zodat de agrarische ondernemers hun steentje kunnen blijven bijdragen in de verduurzaming van hun bedrijf en onze maatschappij.

Zonnepanelencheck

Is de investering in een PV-installatie voor u als ondernemer een goede keuze? En zo ja, voor welk type installatie kiest u dan? Brengt deze installatie ook het verwachte rendement? U weet het na de zonnepanelencheck! Daarnaast kunnen de collega’s van Epiic geheel onafhankelijk een eventuele subsidieaanvraag voor u verzorgen. De check bestaat uit de volgende stappen:

Inventarisatie

 • Is het voor mij rendabel om te investeren in een PV-installatie?
 • Welk type installatie is interessant: is het alleen voor eigen gebruik of voor terugleveren?
 • Wat is de terugverdientijd?
 • Welk rendement ga ik realiseren?
 • Welke fiscale en subsidiabele voordelen heb ik?
 • Past de investering in mijn bedrijfsstrategie?

 
Rendementsberekening
Voor een rendementsberekening hebben wij het volgende nodig:

 • het huidige energieverbruik in kWh (jaaroverzicht van de stroomleverancier)
 • de soort aansluiting 
 • gegevens van het dakoppervlakte
 • eventuele offertes voor installatie
 • subsidiebeschikkingen (SDE++)

 
Advies en uitvoering

 • Op basis van reële uitgangspunten en uw wensen stellen wij een overzichtelijk rapport op waarin wij de kasstroom gedurende de verwerkingsperiode in beeld brengen.
 • Daarbij houden we rekening met belastingdruk en fiscale regelingen en krijgt u inzicht in het rendement en de terugverdientijd van het geïnvesteerd vermogen van de PV-installatie.
 • Op basis van dit rapport bent u in staat een keuze te maken of en welke PV-installatie het best bij u en uw bedrijf past.

 

Meer weten?

De adviseurs van ABAB Agro Advies helpen u graag verder. Neem contact op met André Klemans, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-51215297 of stuur hem een e-mail.