Financieel onafhankelijk blijven: bouw een buffer op!

Koe aan de melkmachine

Voor ondernemers is het raadzaam om in goede tijden een financiële buffer aan te leggen voor slechtere jaren. Hoe kunt u dat doen?

Financiële klappen opvangen

De coronacrisis liet zien dat veel bedrijven in financiële problemen komen als zij een periode minder inkomsten hebben. Een crisis van deze omvang wordt niet als normaal ondernemersrisico bestempeld. Daarom hielp de overheid met verschillende financiële regelingen. 

Andere tegenvallers echter, van welke aard ook, worden wél als ondernemersrisico beschouwd. Denk aan prijsschommelingen, droogte of tegenvallende technische resultaten. Om dergelijke risico’s op te vangen en afhankelijkheid van de overheid of een bank te beperken zijn voldoende buffers noodzakelijk. Daarmee bent u beter voorbereid op periodes met prijsdalingen of andere financiële tegenvallers. U kunt hier uiteraard voor sparen op een spaarrekening. Er zijn ook andere mogelijkheden die u kunt overwegen of bespreken met uw adviseur. 

Let op: het is altijd verstandig om een deel van uw buffer liquide te houden op een bankrekening. Zo zorgt u ervoor dat u maximaal flexibel bent. U weet immers niet welke tegenvallers of risico’s op uw bedrijf afkomen. 

Andere mogelijkheden voor buffers

Mogelijke alternatieven voor tijdelijk overtollige liquide middelen zijn:

  • het aanvullen van (ruwvoer)voorraden waarop u wellicht in mindere jaren bent ingeteerd
  • het aflossen van (kleine) leningen of leaseovereenkomsten, waardoor uw aflossingsdruk daalt
  • het inlopen van achterstallige crediteuren, zodat uw onderhandelingspositie verbetert
  • het uitvoeren van noodzakelijk herstel aan gebouwen of machines om deze kosten later te voorkomen
  • het doen (naar voren halen) van noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
     

Bij de laatste twee punten ligt de nadruk op het woord ‘noodzakelijk’. Dit is uiteraard een lastige en subjectieve term. Maak hierin steeds een zorgvuldige afweging, een dure machine kopen die niet noodzakelijk is, helpt u niet in tijden van lage melkprijzen. 

Meer informatie of advies

Door op een slimme manier een buffer op te bouwen bent u minder afhankelijk van de marktsituatie en van externe partijen in mindere periodes. Weten hoe u dat het best aanpakt? Neem contact op met Erik van Gorp, senior bedrijfsadviseur melkveehouderij, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een e-mail.