Gecombineerde opgave 2023

Ladbouwgrond kavel

Vóór 15 mei 2023 moet u de Gecombineerde opgave invullen. Hierin geeft u gegevens door voor onder andere de landbouwtelling en mestwetgeving.

De toevoeging van het intekenen van bufferstroken en landschapselementen, de keuzes in de ecoregeling en de extra vragen zorgen ervoor dat het invullen van de opgave meer tijd in beslag neemt dan u gewend was. Begin daarom op tijd en laat u niet verrassen. 

Aanmelding GLB 2023

In de Gecombineerde opgave geeft u gegevens door voor de landbouwtelling en mestwetgeving. Naast de uitbetaling van de basispremie, eco-regeling en extra betaling jonge landbouwers kunt u ook andere subsidies aanvragen en aangeven of u in aanmerking wilt komen voor het diergezondheidsfonds of fosfaatdifferentiatie.

De periode om de Gecombineerde opgave in te dienen loopt tot en met 15 mei 2023. Een kortingsperiode is niet meer van toepassing. Aanmeldingen voor de basispremie en ecoregeling na 15 mei zijn dus te laat en worden uitgesloten voor de uitbetaling. 

Uw Gecombineerde opgave wijzigen na 15 mei?

Het is niet toegestaan om na 15 mei 2023 nog een aanvulling op uw aanvraag in te dienen die kan leiden tot een hogere uitbetaling. Dat betekent dat u in de opgave vóór 15 mei zo veel mogelijk subsidiale activiteiten voor de ecoregeling moet aanmelden. Het gaat dan om alle mogelijke activiteiten die binnen uw bouwplan mogelijk zijn. Hierdoor behoudt u flexibiliteit, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden. Het niet uitvoeren van de ene activiteit hoeft dan niet direct te betekenen dat u in een lagere uitbetalingsklasse valt, bijvoorbeeld van goud naar zilver of van zilver naar brons.

In de periode van 15 mei tot en met 15 oktober kunt u alleen nog wijzigingen in uw bouwplan doorgeven. Dit kunnen dus volgteelten of vanggewassen zijn die u niet eerder had opgegeven voor de meststoffenwet. In deze periode kunt u ook eco-activiteiten die u eerder had aangemeld, geheel afmelden op percelen als u die niet heeft uitgevoerd of het perceeloppervlakte van de aangemelde eco-activiteit verkleinen. In dit laatste geval moet het oorspronkelijke perceel worden gesplitst. 

Nadat u wijzigingen in Mijn percelen heeft verwerkt, moet u de aangepaste opgave nogmaals insturen. 

Wijzigingen Gecombineerde opgave 2023

Door de invoering van bufferstroken, de ecoregelingen en EFS-vragen die opgenomen zijn in de Gecombineerde opgave, zijn er dit jaar veel wijzigingen, waaronder:

  • intekenen van bufferstsroken en landschapselementen
  • aanmelden voor basispremie en ecoregeling
  • doorgeven van niet-productief areaal (indien van toepassing)
  • melden van eco-activiteiten per perceel
  • opgave van het aantal paarden, pony's en ezels
  • opgave van het btw-nummer
  • extra vragen Europese landbouwtelling.
     

Extra vragen Europese landbouwtelling

Naast de gebruikelijke vragen uit de Landbouwtelling en Mest worden dit jaar ook extra vragen gesteld in het kader van de Europese landbouwtelling. Het betreft onder andere verbrede landbouw, geproduceerde energie, beregening in 2020 t/m 2022, drainage, bodembewerking en -bedekking, mestopslag en machines.

Een overzicht van alle vragen vindt u op de website van RVO.

Aanvraag GLB 2023

Als u zich uiterlijk 15 mei 2023 had aangemeld voor de GLB-regelingen basispremie, ecoregeling, extra betaling jonge landbouwers en behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen, dan kunt u in de periode 15 oktober tot en met 30 november 2023 een definitieve aanvraag doen.

In dezelfde periode doet u uw aanmelding voor 2024 met een voorlopig bouwplan en de planning van uw eco-activiteiten. Ook hier geldt dan weer dat alleen tijdige aanmeldingen leiden tot een aanvraag voor 2024.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Gecombineerde opgave? Neem contact op met Wim Dirks, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail.