Milieulijst en Energielijst landbouw: wijzigingen in 2023

muntjes met duuzame icoontjes

De Milieulijst en Energielijst bieden ook in 2023 weer kansen voor agrarisch ondernemers. Er veranderde wel het een en ander vergeleken met 2022. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Investeren in bedrijfsmiddelen

Als u investeert in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst of Energielijst staan, kunt u fiscaal voordeel krijgen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook kunt u hiermee uw winstbelasting verlagen.

(Ver)bouw van stallen

Vanwege de verscherpte stikstofmaatregelen wijzigden de eisen voor toepassing van enkele codes bij de bouw van duurzame stallen. Zo komt de (ver)bouw van megastallen niet meer in aanmerking voor fiscaal voordeel.

Bouwt u een stal onder de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)? Dan zit er voortaan een maximum op het aantal dieren dat u per categorie mag houden. Ook moet u beschikken over een omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Alleen als u kunt aantonen dat het gaat om een grondgebonden melkveehouderij kunt u nog fiscaal voordeel krijgen bij de bouw van een duurzame stal. Bij de bouw van duurzame varkens- en pluimveestallen mag u het aantal gehouden dieren niet uitbreiden. U kunt alleen nog fiscaal voordeel krijgen bij de nieuwbouw van varkens- of pluimveestallen op een nieuwe locatie als het om verplaatsing van een bestaand bedrijf gaat.

Meer over de MDV leest u hier:

Ook voor tuinbouwondernemers waren er wijzigingen. Zo is het maximale investeringsbedrag bij de realisatie van een Groen Label Kas nu gespecificeerd naar nieuw- en bestaande bouw.

Overige investeringen

Agrarisch ondernemers komen voortaan ook in aanmerking voor fiscaal voordeel als zij investeren in een plasma-installatie voor het behandelen van dierlijke mest. Voor tuinbouwers zijn er nieuwe codes voor bestrijding van ziekten en plagen in de kas. Bij de productie en verwerking van algen, kroos of (zee)wier kunnen ondernemers fiscaal voordeel behalen bij materiaaltoepassingen. Daarnaast zijn er nu ook mogelijkheden voor fiscaal voordeel bij investering in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers. Ledverlichting komt niet meer in aanmerking voor fiscaal voordeel.

Investeert u in een voertuig? Bij mobiele werktuigen mag de bestuurdersplaats niet meer afneembaar zijn en een dual-fuel door waterstof aangedreven landbouwtractor komt voortaan in aanmerking voor fiscaal voordeel.

Investeren in energiebesparing

Het isoleren van wanden van een bestaand bedrijfsgebouw komt voor maximaal € 50 per m2 in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bij het isoleren van daken blijft het bedrag gelijk aan vorig jaar: € 30 per m2. Ook de isolatie van een bestaande gevel van een tuinbouwkas komt voor € 30 per m2 in aanmerking voor fiscaal voordeel. De klimaatcomputer staat niet meer op de Milieulijst.

Milieu-investeringsaftrek en Energie-investeringsaftrek

De basisvoorwaarden van de MIA en EIA blijven gelijk aan die van 2022, net als de percentages fiscaal voordeel. Die kunnen oplopen van 27% tot 45,5%. Per investering kan de hoogte van het voordeel wel gewijzigd zijn. De regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) mag voortaan niet meer gecombineerd worden met de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wilt u gebruikmaken van een van deze regelingen? Zorg dan dat u de aanvraag indient binnen drie maanden na het tekenen van een koopovereenkomst.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Milieu- en Energielijst en de kansen voor u? Neem contact op met Maarten Romme, consultant innovatie, via telefoonnummer 040-2942652 of stuur Maarten een e-mail.