Mogelijke oplossing voor zorgboeren voor publiceren financiële jaarverantwoording

zorgboerderij

ABAB ondersteunt regionale en landelijke organisaties (zoals LTO en de Federatie Landbouw en Zorg) om de landelijke en lokale overheden ervan te overtuigen dat zorgboeren alleen de financiële cijfers van hun zorgtak hoeven te publiceren.

Zorgboeren met een gecombineerd bedrijf zijn niet blij met de Wtza. Zij moeten door deze wet de cijfers van hun complete bedrijf openbaar maken en geven hiermee ook concurrentiegevoelige informatie prijs. Er is niets mis met het bieden van transparantie van de financiële cijfers van de zorg. Wij vinden echter dat de cijfers van het reguliere agrarische bedrijf, zoals bijvoorbeeld de grondpositie en de financiering hiervan, niets zeggen over de kwaliteit van de geleverde zorg. Om voor de zorgfinanciers zinvolle cijfers op te stellen, is het nodig dat voor zorgboeren een dubbele financiële boekhouding en jaarverantwoording wordt opgesteld. De Wtza zadelt zorgboeren dus op met meer werk en hogere kosten.

ABAB werkt aan een oplossing

Om de zorglandbouwbranche te ondersteunen, werkt ABAB hard aan een oplossing. De specialisten onderzoeken de mogelijkheden om alleen het aandeel van de zorgtak uit de complete boekhouding te halen. Zij houden daarbij rekening met de fiscale (on)mogelijkheden en de manier waarop de cijfers vervolgens in de jaarrekening verwerkt kunnen worden. Niet alleen kunnen zorgboeren dan uitsluitend de cijfers van hun zorgtak publiceren, ook worden zo de referentiecijfers in Mijn ABAB beter. Een zorgboer kan daarin zien hoe zijn eigen bedrijf in vergelijking met een andere periode gepresteerd heeft. Ook kan hij zijn eigen cijfers vergelijken met het branchegemiddelde. Op deze manier kunnen we de verplichtingen die volgen uit de wetgeving, omzetten in iets moois waar de ondernemer zelf ook iets aan heeft.

Aandachtspunt

Om niet hun gehele financiële jaarcijfers te hoeven publiceren, overwegen ondernemers vaak een bv of een andere entiteit op te richten voor hun zorgtak om zo deze activiteiten te kunnen scheiden. Dit is niet altijd verstandig, omdat dit allerlei juridische en fiscale gevolgen heeft. Onze belastingadviseurs bespreken graag vooraf met u of dit in uw situatie zinvol is.

Meer informatie of advies

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak. Wilt u meer weten over de gevolgen van de nieuwe wet Wtza voor uw zorgboerderij? Neem contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail.