Mogelijkheden om de fiscale druk in de melkveehouderij te beperken

Koeien in een stal

De opbrengsten in de melkveehouderij zijn door de hogere melkprijs de afgelopen maanden fors hoger dan het langjarig gemiddelde. De stijging van de melkprijs zet ook in 2022 onafgebroken door. Ondanks de hoge toegerekende kosten verwachten we zeer goede resultaten.

Als de resultaten van uw onderneming goed zijn of gaan worden, is dat een goed moment om de structuur van uw onderneming onder de loep te nemen. Een herstructurering van uw onderneming kan namelijk in het huidige jaar belasting besparen, maar ook in de toekomst. Daarnaast zijn er mogelijk andere voordelen. U kunt niet alleen kiezen voor een besloten vennootschap (bv), maar ook voor een combinatie, waarbij u de voordelen in de inkomstenbelasting combineert met het lagere tarief in de vennootschapsbelasting.

Is een bv mogelijk interessant voor u?

Door de verschillende tarieven en faciliteiten in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, zowel nu als in de toekomst, wordt het vanuit fiscaal oogpunt de komende jaren mogelijk interessanter om uw onderneming in een bv in te brengen. Of om een samenwerkingsverband aan te gaan met een daarvoor opgerichte bv, een zogenoemde partner-bv. Dit is sterk afhankelijk van uw individuele situatie.

Partner-bv

Een dergelijke structuur bestaat uit een vennootschap onder firma met als vennoten één of meer natuurlijke personen en een bv waarvan deze natuurlijke personen aandeelhouder zijn. In het samenwerkingsverband brengt de ondernemer zijn arbeid in als IB-ondernemer en kan hij de faciliteiten in de inkomstenbelasting blijven benutten voor de toegerekende winst. De bv ontvangt enkel een winstaandeel voor het door haar ingebrachte kapitaal. Voor dit aandeel in de winst kan de bv profiteren van het lagere tarief in de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst kijkt kritisch naar zulke structuren, maar op basis van de rechtspraak is deze onder voorwaarden toegestaan. Uiteraard moet de winstverdeling hierbij op zakelijke grondslagen plaatsvinden.

Terugwerkende kracht

Richt u een nieuwe bv op? En wilt u de bv laten toetreden tot een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma? Dan kan het moment van toetreden niet liggen vóór de datum van oprichting van uw bv. Als u een partner-bv-structuur wilt opzetten, moet u de bv dus tijdig oprichten. Vanaf het moment van oprichting van de bv kan een gedeelte van de winst aan de bv worden toegerekend.

Laat u goed adviseren

Er zijn verschillende mogelijkheden om de structuur van uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier in te richten. Een herstructurering is een beslissing voor een langere termijn, zodat u ook de gevolgen in de toekomst in de beoordeling moet meenemen. Een gedegen afweging van de voor- en nadelen is dan ook de eerste stap in dit proces. Bedrijfscontinuïteit is het hoofddoel en hieraan kan het behalen van een fiscaal optimum een bijdrage leveren. Laat u daarbij vooraf goed adviseren door onze belastingadviseurs. Door een besluit van de staatssecretaris van Financiën is het van belang dat u hiertoe op tijd overgaat. Wacht daarmee dus niet tot het einde van het jaar. Neem contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur, via telefoonnummer 0485-561320 of stuur Luc een e-mail.