Mogelijkheden om de fiscale druk in uw melkveehouderij te beperken

Melkvee in wei

Als de resultaten van uw onderneming goed zijn of gaan worden, is dat een juist moment om de structuur van uw onderneming onder de loep te nemen.

Een herstructurering van uw onderneming kan namelijk belastingbesparing bieden in het huidige jaar, maar ook in de toekomst. Hierbij kunt u niet alleen kiezen voor een besloten vennootschap (bv), maar ook voor een combinatie waarbij u de voordelen in de inkomstenbelasting combineert met het lage tarief in de vennootschapsbelasting (een zogeheten partner-bv).

Belastingheffing inkomstenbelasting

Het resultaat van uw eenmanszaak (of vof/maatschap) is belast met inkomstenbelasting. In 2023 bedraagt het tarief 36,93% tot een inkomen van 73.031 euro. Over het meerdere is 49,5% verschuldigd.

Als ondernemer mag u op het behaalde resultaat van uw onderneming wel eerst een aantal aftrekposten in mindering brengen, zoals:

  • 14% mkb-winstvrijstelling;
  • zelfstandigenaftrek (maximaal 5.030 euro);

Belastingheffing bv

Het resultaat van een bv is in eerste instantie belast met vennootschapsbelasting, waarvan de tarieven de laatste jaren fors zijn gedaald. In de eerste schijf (tot 200.000 euro resultaat) bedraagt het tarief in 2023 19 procent. Over het meerdere is 25,8 procent vennootschapsbelasting verschuldigd.

Zodra de bv het resultaat of een deel daarvan (na heffing van vennootschapsbelasting) aan u uitkeert (dividend), bent u daarover aanvullend 26,9 procent (tarief 2023) inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing in box 2) verschuldigd. Vanaf 2024 wijzigt dit tarief. Tot een inkomen van 67.000 euro betaalt u dan 24,5 procent, daarboven 31 procent. Zolang u echter niets uitkeert, blijft die heffing achterwege.

Is een bv mogelijk interessant?

Vanuit een fiscaal oogpunt kan het interessant zijn om uw onderneming in een bv in te brengen. Hierbij moet u rekening houden met de huidige vennootschapsbelastingtarieven, de versnelde afbouw van de heffingskortingen en beperkte aftrek van de ondernemersfaciliteiten. Dit vereist echter wel maatwerk, waarbij een goede afweging van de voor- en nadelen moet worden gemaakt. Hierbij springen er twee opties uit. De eerste is de mogelijkheid om de onderneming volledig in de bv in te brengen. De tweede is het aangaan van een samenwerkingsverband met een daartoe opgerichte bv (in contanten).

Samenwerking met een bv

De hiervoor genoemde tweede optie betreft de zogeheten ‘partner-bv’. Deze ondernemingsvorm kan voor ondernemers fiscale voordelen bieden. Een dergelijke structuur bestaat uit een samenwerkingsverband met als vennoten één of meer natuurlijke personen en een bv waarvan deze natuurlijke personen aandeelhouder zijn. Het idee achter deze structuur is dat de ondernemer zijn of haar arbeid inbrengt in het samenwerkingsverband als ondernemer voor de inkomstenbelasting en de faciliteiten in de inkomstenbelasting kan blijven benutten voor de toegerekende winst. Daarnaast kan de bv voor haar aandeel in de winst profiteren van het tarief in de vennootschapsbelasting. Een dergelijke structuur wordt door de fiscus weliswaar kritisch bekeken, maar op basis van de rechtspraak is een dergelijke structuur onder voorwaarden toegestaan, zolang dit maar op zakelijke grondslagen gebeurt.

Laat u goed adviseren

Er zijn verschillende mogelijkheden om de structuur van uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier in te richten. Een herstructurering is een beslissing voor een langere termijn. Een gedegen afweging van de voor- en nadelen is dan ook de eerste stap in dit proces. Bedrijfscontinuïteit is het hoofddoel, waaraan het behalen van een fiscaal optimum een bijdrage kan leveren. 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Laat u vooraf goed adviseren door onze belastingadviseurs. Neem contact op met Luc Adriaansen, senior-belastingadviseur, via e-mail.