Nieuwe wetgeving 2024 beperkt afschrijving voor melkveehouders

koeien in stal

Elk jaar zijn er diverse aanpassingen in wet- en regelgeving, die van invloed zijn op uw bedrijfsvoering. 2024 vormt hierop geen uitzondering. Zo is er op 1 januari 2024 een belangrijke wetswijziging ingegaan met mogelijk directe gevolgen voor uw financiële en investeringsmogelijkheden. Dit is te wijten aan de bodemwaarde die wordt vastgesteld op 100% van de WOZ-waarde.
 

Minder afschrijvingspotentieel voor IB-ondernemers

Door de wetswijziging wordt het afschrijvingspotentieel voor ondernemers voor de inkomensbelasting drastisch ingeperkt. Als de huidige fiscale boekwaarde al lager is dan de actuele WOZ-waarde, kan hierop niet verder worden afgeschreven. Dit resulteert in minder aftrekposten en een hogere belastingdruk voor melkveehouders. 

De impact hiervan kan meerdere aspecten van uw bedrijfsvoering raken. Denk aan het vermogen om aan uw aflossingsverplichtingen te voldoen, maar bijvoorbeeld ook aan minder ruimte om te reserveren voor vervangingsinvesteringen.
 

Toename van belastingverplichtingen

Het verhogen van de bodemwaarde tot 100% van de WOZ-waarde kan evalueren van uw financiële strategieën noodzakelijk maken. Doordat de fiscale ruimte voor afschrijvingen aanzienlijk wordt beperkt, zullen voor vrijwel alle melkveehouders de belastingverplichtingen toenemen. Dat heeft een directe invloed op de beschikbare financiële middelen en slagkracht van bedrijven. 

Zo is het zeker denkbaar dat deze wetswijziging de mogelijkheid aantast om aan de jaarlijkse aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een mogelijk gevolg is ook dat u investeringen moet heroverwegen of uw bedrijfsvoering zelfs moet wijzigen.
 

Wat kunt u doen? 

Bij nieuwe investeringen in bedrijfsgebouwen kunt u deze opdelen in het gebouw en de vrijgestelde onderdelen die vallen onder de werktuigenvrijstelling van de WOZ. Deze investeringen schrijft u af tot de restwaarde, waardoor u meer afschrijvingspotentieel behoudt. 

Maakt u veel winst, overweeg dan om uw onderneming (deels) in een bv in te brengen of een partitiële bv toe te laten treden tot uw vennootschap. Dezelfde afschrijvingsbeperking is van toepassing, maar het tarief voor de vennootschapsbelasting is veel lager dan de heffing in de inkomstenbelasting. Wel moet u bij een bv in een later stadium nog een Aanmerkelijk Belang-heffing betalen over de overwinsten.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact op met Erik van Gorp, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of e-mail Erik.