Pensioen, een zorg voor later of bij (echt)scheiding?

twee mannen in gesprek

‘Mijn pensioen zit in mijn grond’, denken veel agrarische ondernemers. Vaak is dat ook zo. De grond is onderdeel van de onderneming die tot uw bedrijfsvermogen behoort.

Maar wat als u overlijdt of scheidt van uw partner die in loondienst wel pensioen opbouwt en/of minder is gaan werken, zodat ú al uw tijd aan de onderneming kon besteden?

Samenwoners

Bent u samenwonend met een notariële samenlevingsovereenkomst? Dan betekent dat niet dat de aanspraak op een partnerpensioen daarmee is geregeld. Wilt u dat bij overlijden de aanspraak op een partnerpensioen van de partner/werknemer overgaat naar de partner/ondernemer? Dan moet u dat vooraf regelen met het pensioenfonds. Daarnaast is het verstandig om ook afspraken te maken over de aanspraken als de samenlevingsovereenkomst onverhoopt wordt ontbonden.

Gehuwden of geregistreerd partners

Bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan bent u automatisch elkaars partners voor uw pensioenregeling. U heeft daarmee ook automatisch recht op het bijzonder partnerpensioen. Als u gehuwd bent zónder dat u huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, dan bepaalt de wet dat uw ouderdomspensioen bij echtscheiding wordt verevend.

Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan kunt u hierin gezamenlijk afwijkende afspraken maken. Dit laatste is een belangrijk aandachtspunt als een van u géén pensioenopbouw heeft, bijvoorbeeld omdat u ondernemer bent en u gevoelsmatig uw pensioen in uw bezittingen heeft zitten.

Zijn afspraken nog passend?

Bekijk samen met uw partner eens in de drie tot vijf jaar of de door u (al dan niet) gemaakte afspraken voor u nog passend zijn. U kunt op ieder gewenst moment andere afspraken maken met elkaar, ofwel in een (notariële) samenlevingsovereenkomst ofwel bij partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden.

Laat u goed adviseren, zodat ieders belangen worden geborgd.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of advies over uw afspraken bij een samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap of huwelijk? Neem contact op met Maartje Nolte, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 076-5438062 of stuur Maartje een e-mail.