Saneringsregelingen: LBV en LBV+

Boerderij met koeien in de wei

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal presenteerde onlangs de verdere uitwerking van de integrale aanpak landelijk gebied aan de Tweede Kamer. Uitgangspunt is het verminderen van stikstofuitstoot.

De minister geeft aan dat er pas ruimte komt om activiteiten toe te staan, als de druk op de natuur afneemt. De brief richt zich, zoals verwacht, uitdrukkelijk op de landbouw. Binnen een jaar vraagt het kabinet, samen met de provincies, aan een grote groep agrarische bedrijven (twee- tot drieduizend bedrijven) om keuzes te maken. Dit betekent voor deze bedrijven, de zogeheten piekbelasters: fors verduurzamen door innovatie, omschakelen of extensiveren, verplaatsen of vrijwillig stoppen. Nadruk ligt daarbij op vrijwillig stoppen. Om welke bedrijven het precies gaat en welke criteria gaan gelden, is nog onduidelijk.

LBV+-regeling

De regeling voor deze piekbelasters, die naar verwachting in april 2023 opengesteld wordt, heet de LBV+-regeling (Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen Plus). Het kabinet omschrijft deze regeling als ‘het best mogelijke aanbod’ vanwege de ruimhartige compensatie. Het is nog niet bekend hoe de regeling precies invulling gaat krijgen. Het kabinet geeft wel aan dat er na sluiting van deze regeling geen financieel aantrekkelijkere regeling zal volgen. De eventuele fiscale belemmeringen worden nader onderzocht.

LBV

Naast de LBV+ werd eerder dit jaar de reguliere Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) gepubliceerd als internetconsultatie. Parallel aan de piekbelastersaanpak stelt de Europese Commissie de reguliere LBV (zonder plus) open. Waarschijnlijk gebeurt dit vlak voor of gelijktijdig met de openstelling van de LBV+. De LBV-regeling is vergeleken met de LBV+ gericht op een grotere groep ondernemers, omdat de drempelwaarde voor deelname lager is.

Planning van de regelingen

De planning van de aanstaande regelingen ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:       

  • Januari 2023:    Kwantificeren van doelstelling en bepalen van criteria en drempelwaardes LBV+
  • April 2023:        Openstelling LBV en LBV+
  • Zomer 2023:     Afronding voorbereiding
  • Najaar 2023:     Evaluatiemoment
  • Eind 2023:        Sluitingsdatum LBV+
  • Januari 2024:   Start verplichtende aanpak als het vrijwillige spoor onvoldoende oplevert
     

Bedrijven, ondernemers en gezinnen die nadenken over de toekomst van de veehouderij, blijven vooralsnog dus in onzekerheid. Op basis van de planning verwachten wij dat het kabinet de komende tijd versneld invulling gaat geven aan de uitgangspunten van beide regelingen, waardoor er hopelijk op korte termijn duidelijkheid volgt. Dan kunnen ondernemers noodzakelijke keuzes maken voor de toekomst.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of advies over de LBV- en de LBV+-regeling? Neem contact op met Remco Janssen, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0492-579831 of stuur Remco een e-mail.