Subsidie Behoud grasland: aanvragen vanaf 19 juni

Weiland

De subsidie ‘Behoud graslandareaal bij afbouw derogatie’ voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt in 2023 opengesteld van 19 juni tot en met 18 juli. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van aanvraag. Dien uw aanvraag daarom zo snel mogelijk in.

Voorwaarden subsidie Behoud grasland

Derogatie wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. De subsidie Behoud grasland bij derogatie heeft als doel het behoud van grasland aantrekkelijk te maken. U komt in aanmerking voor de subsidie als:

  • uw bedrijf voor 2021 of 2022 én 2023 een derogatievergunning heeft, of;
  • als u in 2023 geen derogatievergunning kon aanvragen omdat al uw percelen in Natura 2000- of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) liggen, maar u in 2021 of 2022 wel een derogatievergunning had;
  • én er minimaal 80% grasland aanwezig is.

Subsidiebudget

Het subsidiebudget in 2023 bedraagt 30 miljoen euro. Dit wordt verdeeld op volgorde van aanvraag. Voor 2024 en 2025 is er meer budget vanwege de verdere afbouw van de derogatienorm. Het totale budget voor 2023 tot en met 2025 bedraagt ruim 120 miljoen euro. RVO verwacht dat dit voldoende is voor alle aanvragers. De subsidie bedraagt 20 euro/ha per 10 kg ‘terugval’ in derogatienorm. 
Vraagt u de subsidie aan? Dan wordt automatisch gecontroleerd of u voldoet aan de voorwaarden. Daarnaast moet u op het aanvraagformulier aangeven of en zo ja, hoeveel de-minimissteun u de laatste drie belastingjaren heeft ontvangen.

Perceel in gebied zonder derogatienorm: direct maximale afbouw

Voor percelen in een gebied waarvoor geen derogatienorm meer geldt, is direct de maximale afbouw van toepassing:

  • voor ‘250-gebieden’ is de afbouw 80 kg/ha. De subsidie bedraagt 160 euro per hectare.
  • voor ‘230-gebieden’ is de afbouw 60 kg/ha. De subsidie bedraagt 120 euro per hectare.

Maximaal subsidiebedrag per bedrijf

De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro per bedrijf in drie jaar. Dit heeft te maken met het de-minimisplafond. Hiervoor tellen eventuele andere subsidies die onder de de-minimisregeling vallen, ook mee.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie of wilt u hulp bij het aanvragen hiervan? Neem dan contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-83905100 of stuur Marc een e-mail.