Uitstel van publicatieverplichting jaarcijfers van zorgboerderijen

zorgboerderij

De deadline waarop alle zorgaanbieders hun financiële jaarverantwoording moeten publiceren, is (tijdelijk) verruimd. Door de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) moeten alle zorgaanbieders (en dus ook zorgboerderijen) vanaf boekjaar 2022 hun financiële jaarverantwoording publiceren. De deadline lag eerst op 1 juni van het opvolgend jaar, maar is nu dus (tijdelijk) verruimd.

De deadline van 1 juni bleek voor veel zorgaanbieders die sinds 2022 onder de Wtza vallen, niet haalbaar. Daarom geldt er een overgangsregeling: over boekjaar 2022 krijgen zij uitstel tot 31 december 2023 en voor boekjaar 2023 tot 1 oktober 2024. Vanaf boekjaar 2024 geldt de deadline van 1 juni van het opvolgend jaar.

Concurrentiegevoelige informatie

Veel zorgboeren met een gecombineerd bedrijf zijn niet blij met de publicatieverplichting van hun jaarcijfers. Zij moeten immers de cijfers van het totale bedrijf publiceren en geven daarmee concurrentiegevoelige informatie prijs. ABAB zet zich samen met regionale en landelijke organisaties in om de overheid ervan te overtuigen dat zorgboeren alleen de financiële cijfers van hun zorgtak hoeven te publiceren.

De verruimde deadline is daarom goed nieuws: wellicht zijn er door dit uitstel meer mogelijkheden om alleen de cijfers van de zorglandbouwtak te publiceren, in plaats van de cijfers van het totale bedrijf.

Meer informatie of advies

Wilt u meer informatie of advies over de gevolgen van de nieuwe wet Wtza voor uw zorgboerderij? Neem dan contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail.