Is uw liquiditeitsprognose nog actueel?

twee koeien in de wei

Melkveehouders behaalden in 2022 een goed resultaat. Het is echter nog onzeker of dat ook in 2023 zo zal zijn. Zorg daarom als melkveehouder voor een goede liquiditeitsprognose of -planning en actualiseer deze gedurende het jaar.

Zo houdt u inzicht in de ruimte op uw rekeningcourant, de impact van belastingaanslagen en onregelmatige kostenposten zoals ruwvoeraankopen en loonwerkkosten. U kunt deze prognose uiteraard zelf opstellen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit samen met een agrarisch bedrijfsadviseur van ABAB te doen.

Resultaten melkveehouderij 2022

Uit de ABAB Melkveemonitor bleek dat het bedrijfsresultaat en de kasstroom in de melkveehouderij in 2022 van uitzonderlijk hoog niveau waren. Door de hoge bedrijfsresultaten kan uw (voorlopige) belastingaanslag (fors) hoger uitvallen dan gebruikelijk.

De hoge bedrijfsresultaten waren vooral te danken aan de hoge gemiddelde melkprijs van € 56,59 per 100 kg melk. Hierdoor lagen de bedrijfsresultaten – ondanks de gestegen kosten van voer, kunstmest, energie, brandstof en loonwerk –- gemiddeld bijna € 11 tot € 12 per 100 kg melk hoger dan in 2021.

Verwachting melkveehouderij 2023

Naar verwachting ligt de melkprijs voor 2023 tussen de € 42 en € 45 per 100 kg melk. Dit is dus fors lager dan vorig jaar en daarmee zullen de resultaten en liquiditeitsmarges in 2023 ook aanzienlijk lager liggen dan in 2022. Daarnaast komen de melkprijs en de gemiddelde kritieke opbrengstprijs door de stijgende kosten en dalende melkprijs weer dicht bij elkaar. Hierdoor moeten melkveehouders periodiek een eventuele liquiditeitsbuffer aanspreken in de loop van 2023 of daarna.

Op veel bedrijven nemen de kosten de komende tijd nog verder toe door het aflopen van rentevaste periodes en energiecontracten. Daarnaast hebben we te maken met een forse inflatie en zet de rentestijging door. Wilt u een grote uitgave of investering doen? Kijk dan goed vooruit hoe de rest van het jaar er voor uw bedrijf uitziet. Dan kunt u een goede afweging maken of u deze investering wel of niet extern wilt laten financieren.

Meer informatie of advies

Heeft u al een liquiditeitsprognose of -planning opgesteld? En houdt u hierbij ook rekening met de veranderende marktomstandigheden? Neem voor meer informatie of het laten opstellen van een liquiditeitsprognose contact op met Erik van Gorp, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of e-mail Erik.