Vooruitkijken in de melkveehouderij, juist in roerige tijden

Melkvee in stal

De melkveehouderij beleeft roerige tijden. In 2022 waren de melkprijs en marges erg hoog, maar ook de kosten en belastingdruk stegen fors. Vanuit diverse kanten wordt gesteld dat de sector een ‘transitie’ zou moeten doormaken, maar niemand lijkt in staat dat concreet te maken.

Daarnaast kunnen de sectorvertegenwoordigers en de regering het maar niet eens worden over onderwerpen die heel bepalend zijn voor de toekomst van de sector en zeker voor die van individuele bedrijven en hun opvolgers. Denk voorbeeld aan grondgebondenheid of een graslandnorm. Ondernemers stellen regelmatig de vraag: kunnen we nog wel vooruitkijken en heeft dat überhaupt zin?

Vooruitkijken

Ons antwoord op die vragen is ‘ja’. Vooruitkijken is juist nu zinvol. Niet zozeer om de toekomst te voorspellen, want een prognose komt nooit precies uit. Waarom heeft het dan toch zin om vooruit te kijken en prognoses op te stellen? Vooral om kansen en risico’s in beeld te brengen en daarmee de te maken keuzes af te kunnen wegen. Denk bijvoorbeeld aan antwoorden op vragen als:

 • Kan ik bij langjarige uitgangspunten/verwachtingen aan mijn verplichtingen (blijven) voldoen?
 • Vanaf welke melkprijzen, (voer)kosten of rentetarieven kan ik dat niet meer?
 • Hoe kijk ik als ondernemer aan tegen deze risico’s en wat betekent dat voor de keuzes (investeringen, uitbreiding, extensiveren) waar ik nu voor sta?
 • Welke marge verwacht ik bij deze uitgangspunten en biedt dat voldoende buffer om tegenvallers op te kunnen vangen of onverwachte investeringen te kunnen doen?
   

Langetermijnverwachting melkveehouderij 2023-2024

Tijdens het zogenaamde ‘prijzenoverleg melkveehouderij’ zijn een aantal richtlijnen vastgesteld voor het opstellen van langjarige prognoses voor de melkveehouderij. In dat jaarlijkse overleg nemen banken, deskundigen en adviseurs een (gezamenlijk gedragen) standpunt in over begrotingsuitgangspunten. Dat biedt grote voordelen bij het indienen of beoordelen van prognoses die deel uitmaken van financieringsaanvragen. Een aantal uitkomsten van het prijzenoverleg 2023-2024 zijn:

 • De gemiddelde melkprijs voor de komende tien jaar wordt ingeschat op € 43,00 per 100 kg, dit is een stijging van € 4,50 per 100 kg ten opzichte van de norm van vorig jaar. Deze melkprijs wordt bedrijfsspecifiek gecorrigeerd op basis van de afwijking ten opzichte van de landelijk gemiddelde melkprijs over de afgelopen drie tot vijf jaar.
 • De verwachting is dat deze stijging niet direct leidt tot een forse stijging van de marge, omdat ook de verwachting ten aanzien van een aantal kostenposten aanzienlijk is gestegen.
 • De verwachtingen voor krachtvoerprijzen zijn met 10% verhoogd en de verwachting is dat bedrijven langjarig uit kunnen gaan van de gemiddelde krachtvoerkosten over de afgelopen drie jaren (2020-2022).
   

Meer informatie

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen.  Wilt u graag weten hoe wij u kunnen helpen om een prognose voor uw bedrijf op te stellen? Neem dan contact op met Erik van Gorp, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een e-mail.