Boterzuur vermijden en snel conserveren bij de eerste grassnede

Vermijd boterzuur door de eerste grassnede snel te conserveren

De druk van onder andere boterzuurbacteriën op het gras is dit jaar mogelijk hoger dan in andere jaren. Het wordt daardoor nog belangrijker om de pH in de voorjaarskuil snel te laten dalen, zodat de kuil snel stabiel is. 

De grasgroei is inmiddels alweer goed op gang gekomen. Voldoende vocht en wat stijgende temperaturen betekenen groeizaam weer voor gras.

Aandachtspunten voor de eerste grassnede

  • Veel graspercelen zijn het afgelopen (natte) najaar wat lang de winter in gegaan, waardoor er relatief veel ‘oud’ gras in de percelen staat.
  • Ook is er dit voorjaar drijfmest uitgereden in wat langer gras, wat ervoor kan zorgen dat er meer mestdeeltjes mee de kuil inkomen. 
  • Bovendien is het aantal melkzuurbacteriën dat van nature op het gras voorkomt, in het voorjaar (en najaar) altijd laag. Dit komt door de lagere temperaturen in deze periodes. 
  • Ook is de ondergrond op het moment van maaien en kuilen dit jaar op sommige plekken wellicht nog wat nat, wat ook voor een hoger ruwasgehalte kan zorgen. 
     

Druk van boterzuurbacteriën mogelijk hoog dit jaar

Bovenstaande kan ertoe leiden dat de druk van onder andere boterzuurbacteriën dit jaar hoger is dan in andere jaren. Het gebruik van een inkuilmiddel is in deze belangrijke eerste snede daarom ook zeker dit jaar erg aan te raden. De pH moet immers snel worden verlaagd, zodat de kuil snel stabiel is. Zo worden drogestofverliezen en verlies van eiwit  voorkomen én de vorming van boterzuur wordt tegengegaan.

Inkuilen bij wat nattere omstandigheden

Mochten de omstandigheden tijdens het inkuilen niet meezitten, bijvoorbeeld doordat het nat is, dan is het gebruik van een inkuilmiddel zoals Pioneer 1188 sterk aan te bevelen. Pioneer 1188 is een enkelvoudig product en zorgt voor de beste conservering van (nat) gras. De pH daalt zeer snel, waardoor de kuil snel stabiel is. Hierdoor worden de drogestofverliezen beperkt, het eiwit beter behouden (lagere ammoniakfractie), wordt de vorming van boterzuur geremd én neemt de smakelijkheid van de kuil toe.

Snelle pH-daling én broei remmen

Inkuilmiddel Pioneer 11G22 Rapid React (RR) is een combinatiemiddel en is dit voorjaar uiterst geschikt. 11G22 RR zorgt voor een snelle pH-daling, wat een goede conservering betekent, en het zorgt er daarnaast voor dat eventuele broei wordt geremd. Bovendien is de kuil al na tien dagen stabiel, vandaar de naam: Rapid React.

Meer informatie over het nut en gebruik van inkuilmiddelen?

Download de brochure Pioneer-inkuilmiddelen.