Inkuilen van eerste grassnede voorlopig flinke uitdaging

Inkuilen-eerste-grassnede-voorlopig-flinke-uitdaging
Inkuilen-eerste-grassnede-voorlopig-flinke-uitdaging

Het wisselende weer met regen en soms zonneschijn zorgt voor uitdagende omstandigheden voor het inkuilen van de eerste snede. 

In veel gevallen hebben de graspercelen nog niet voldoende draagkracht om überhaupt met een hakselaar of opraapwagen bereden te worden. Heb in dit geval vooral geduld tot de omstandigheden het wél toelaten. Door de koude nachten van afgelopen week is het suikergehalte van het gras toegenomen. Dit is gunstig voor de conservering in de kuil. Maar voor een geslaagde conservering heb je ook voldoende melkzuurbacteriën nodig. En daar wringt het. 

Melkzuurbacteriën spelen cruciale rol

Voldoende melkzuurbacteriën op vers gras is essentieel voor de vorming van voldoende melkzuur tijdens het inkuilproces. De melkzuurbacteriën moeten in de kuil suikers omzetten in melkzuur. Melkzuur zorgt voor de noodzakelijke snelle en sterke daling van de pH van de kuil en dus voor een goede conservering. Uiteindelijk krijgen boterzuurbacteriën geen kans en ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak. Zo krijgt u een goede en smakelijke kuil.

Minder melkzuurbacteriën én minder actief

Maar onder koude(re) omstandigheden, zoals in het voorjaar en najaar, zijn er van nature minder melkzuurbacteriën aanwezig op het gras en bovendien zijn deze minder actief. Daarom is het nog belangrijker om bij de komende eerste snede extra sterke en actieve melkzuurbacteriën toe te voegen tijdens het inkuilen. Dat kunt u doen door gebruik van een inkuilmiddel, zoals kuilverbeteraar Pioneer 1188. 

pH moét zo snel mogelijk dalen

De verschillende stammen melkzuurbacteriën die in het middel zitten, zorgen ervoor dat inkuilmiddel 1188 zich volledig concentreert op de vorming van melkzuur. Elke stam werkt optimaal in een bepaald pH-traject, waarbij de ene stam het overneemt van de ander. Een soort estafette. Dit zorgt voor een zeer snelle pH-daling. Dankzij deze snelle daling ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak. Dit komt ook de smakelijkheid van de kuil ten goede, naast het melkzuur dat smakelijk is. Door ammoniak gaat het voer namelijk minder fris ruiken, waardoor de koe hier minder van vreet. Het inzetten van Pioneer 1188 zorgt er dus voor dat koeien het gras beter opnemen en kunnen benutten. Zo kunt u besparen op krachtvoer.

Snel conserveren en/of broei remmen?

De verwachting is dat door de natte omstandigheden ook wat natter wordt ingekuild, waardoor de conservering moeilijker zal verlopen. Nog een extra reden om te investeren in een inkuilmiddel. Mochten de omstandigheden het de komende tijd niet toelaten om te maaien, dan kon het wel eens een zware eerste snede worden. In dit geval is het nog moeilijker om dit gras voldoende droog te krijgen binnen 48 uur. 

Bij het inkuilen van nat gras, waarbij de focus ligt op het snel omlaag brengen van de pH-waarde, kiest u het beste voor een homofermentatief product, zoals Pioneer-inkuilmiddel 1188. 

Hebt u de ervaring op uw bedrijf dat de kuil toch wat gaat broeien, bijvoorbeeld door een lage voersnelheid of een minder goede verdichting? En wilt u naast een goede conservering er ook voor zorgen dat de graskuil na het openen niet gaat broeien, kies dan voor een combi-product zoals 11G22 Rapid React. Naast een goede en snelle conservering, wordt door de productie van azijnzuur ook eventuele broei na opening van de graskuil geremd. Al na tien dagen is deze broeiremming bereikt.

Meer informatie over het nut en gebruik van inkuilmiddelen?

Download de brochure Pioneer-inkuilmiddelen.