Inkuilmoment eerste snede sterk afhankelijk van bemesting, draagkracht en regio

Inkuilmoment-eerste-snede-sterk-afhankelijk-van-bemesting-draagkracht-regio
Inkuilmoment van de eerste snede is sterk afhankelijk van bemesting, draagkracht en regio

Het wisselvallige weer met regen en zonneschijn maakt het voor veel veehouders niet makkelijk om een geschikt moment te vinden voor het maaien en inkuilen van de eerste snede. Vaak wordt op het laatste moment besloten om te maaien. Maar denk daarbij op voorhand al wel even na hoe u de kwaliteit van het gras zo goed mogelijk kunt bewaren in de kuil. Afhankelijk van de omstandigheden zijn daarvoor drie scenario’s mogelijk. 

Door het wisselende weer hebben de graspercelen soms zelfs nog niet voldoende draagkracht om überhaupt met een hakselaar of opraapwagen bereden te worden. Heb in dat geval vooral geduld tot de omstandigheden het wél toelaten. Voor wie al wel kan maaien en hakselen: door de kwaliteit van het gras zo goed mogelijk te behouden in de kuil valt winst en rendement te halen. 

Maximale benutting van het voorjaarsgras

Om de kwaliteit van het voorjaarsgras te behouden is een goede conservering van groot belang. Dat is in sommige gebieden een uitdaging, omdat het gras onvoldoende kan drogen. Verlies van smaak en voederwaarde liggen daardoor op de loer. Een snelle conservering moet daarom dé topprioriteit zijn bij het inkuilen. In een nattere, onbehandelde kuil daalt de pH immers niet snel genoeg. Hierdoor komt de fermentatie niet tot stilstand en blijven de verkeerde bacteriën actief. 

Elke dag dat de kuil nog niet stabiel is, gaat er voederwaarde verloren, en kunnen ook de verkeerde bacteriën (zoals boterzuur) zich vermeerderen. Op die manier gaat er veel smaak en voederwaarde verloren, waardoor je niet optimaal kunt melken uit de voorjaarskuil, hoe eiwitrijk deze ook mag zijn.

Om de kwaliteit van het gras zo goed mogelijk te behouden in de kuil zijn algemeen drie scenario’s mogelijk:

Scenario 1: Bij natte omstandigheden: alle aandacht voor een snelle conservering

Bij natte omstandigheden tijdens het inkuilen wordt het gebruik van een inkuilmiddel zoals Pioneer 1188 sterk aanbevolen. Pioneer 1188 is een enkelvoudig product en zorgt voor de beste conservering van (nat) gras. De verschillende stammen melkzuurbacteriën die in het middel zitten, zorgen ervoor dat 1188 zich volledig concentreert op de vorming van melkzuur. Elke stam werkt optimaal in een bepaald pH-traject, waarbij de ene stam het overneemt van de ander, als een soort estafette. Dit zorgt voor een zeer snelle pH-daling. Dankzij deze snelle daling ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak. Dit komt ook de smakelijkheid van de kuil ten goede. Door ammoniak gaat het voer namelijk minder fris ruiken, waardoor de koe hier minder van opneemt. De inzet van 1188 zorgt er dus voor dat koeien de eiwitten uit het voorjaarsgras beter kunnen benutten en je kunt besparen op krachtvoer.

Scenario 2: Bij voldoende zon en meer dan 35% droge stof: goed conserveren én broei remmen

Sommige regio’s krijgen voldoende zon en minder regen, waardoor het gras meer kan drogen na het maaien en ook droger de kuil in gaat. Heeft een bedrijf de ervaring dat de kuil toch soms wat gevoelig is voor broei (door een lage voersnelheid bijvoorbeeld of een minder goede verdichting), dan kan het, naast goed conserveren, ook ervoor zorgen dat de graskuil niet gaat broeien na het openen. Kies dan voor combi-product 11G22 Rapid React.

Scenario 3: Bij zware snede en stengelig gras: goed conserveren, broei remmen én een betere celwandverteerbaarheid

In sommige gevallen kan het wat langer duren voordat de eerste snede gemaaid kan worden, bijvoorbeeld door een mindere draagkracht van de percelen. Heeft u hier te maken met een zware snede met stengelig materiaal (verhouting), kies dan voor inkuilmiddel en combi-product 11GFT (Grass Fiber Technology). Het unieke werkingsmechanisme van de fiber technology zorgt naast een goede conservering en broeiremming voor een verbeterde celwandverteerbaarheid.

Welk inkuilmiddel past het beste bij uw bedrijf?

Wilt u meer informatie over het nut en het gebruik van inkuilmiddelen? Download dan de brochure Pioneer-inkuilmiddelen.

Onderstaand vindt u een kort overzicht van de inkuilmiddelen voor gebruik in gras. 
Afhankelijk van de inkuilomstandigheid ziet u welk inkuilmiddel het meest geschikt is voor uw bedrijf. 

Overzicht van Pioneer-inkuilmiddelen bij gras